Effecten van honingbijen in de natuur

Concurrentie en competitie tussen bijen

  • Henk van der Scheer
  • Ardine K

Samenvatting

Deze keer is het onderwerp concurrentie om voedsel tussen honingbijen en wilde bijen. Dat zou vooral het criterium moeten zijn op grond waarvan besloten wordt om wel of geen richtlijnen voor het plaatsen van honingbijvolken te hanteren. Er is namelijk zorg dat honingbijen een negatief effect hebben op wilde bijen, in het bijzonder in natuurgebieden. Die wilde bijen zijn van belang uit oogpunt van behoud van biodiversiteit en tevens zorgen ze voor de bestuiving in deze gebieden. Ook bestuiven ze economisch geteelde gewassen, maar van veel groter belang zijn in dat geval gehouden bijen, dat wil zeggen honingbijen, hommels en in mindere mate rosse metselbijen.

Gepubliceerd
2020-01-14
Sectie
Artikel