4. Verlandingsgemeenschappen

Plantengemeenschappen van Nederland

Auteurs

  • Henk van der Scheer

Samenvatting

De vorige keer heb ik geschreven over hellingbossen. Dit keer komen gemeenschappen in en aan het water aan bod. Dat zijn verlandingsgemeenschappen, die gedomineerd worden door riet, hoge grassen en grote zeggen en samen de Riet-Klasse vormen. Ze komen voor langs oevers van waterstromen, plassen en moerassige terreinen, zoals duinvalleien, tichelgaten (uitgravingen in het landschap ten behoeve van het winnen van rivierklei, vaak bij steenfabrieken), overstromingsgebieden en broekgebieden. Vaak komen die verlandingsgemeenschappen in linten voor, maar op plekken met open water waar verlanding optreedt kunnen ze grote oppervlakten beslaan. Voorwaarden zijn dat de standplaatsen permanent nat zijn met een groot aanbod van voedingsstoffen.

##submission.downloads##

Gepubliceerd

2023-08-14

Nummer

Sectie

Geselecteerde artikelen