ENGLISH WINTER GOLD PEARMAIN.

Afbeelding 1a, 1b, 1c.

Rassenlijst.

Oorspronkelijke plaat.

 

 

inter Gold Parmäne   (Handbuch der Obstkunde, Stuttgart, I, Seite 165).

Hampshire  Yellow   (Catalogue of the Fruits, London, N°. 383).

King of the Pippins   (Catalogue of the Fruits, London, N°. 383).

Reine des Reinettes   (Annales de Pomologie, VI, pag. 11, en in Frankrijk).

Iones' Southampton Pippin  (bij Hogg, in Engeland).

Surpasse Reinette  (onder dezen naam uit Frankrijk ontvangen).

 

Zie ook: Beschrijving der vruchtsoorten, uitgegeven door de Vereeniging tot regeling en verbetering van de vruchtsoorten, te Boskoop, eerste reeks, No. 50.

(Van Engelschen oorsprong.)

 

vorm: zich gelijkblijvend.

grootte: tweede, nadert veelal tot de derde.

kelk: open in regelmatige holte.

steel: matig, houterig, somtijds van een vleeschuitwas voorzien.

De kleur is altijd zeer levendig en geeft den appel een fraai aanzien.

Het vleesch is aangenaam, zacht, zoetachtig zuur.

tijd van gebruik: November— Februarij. — Eerste rang voor tafel en huishouding,

De boom groeit gematigd, is buitengewoon vruchtbaar, voor alle vormen aan te bevelen, maakt inzonderheid eene schoone piramide. Is een der schoonste appelen tot heden bekend, bijzonder als ze van piramiden of leiboomen geplukt worden.