WIJKER PIPPELING.

Afbeelding 18a, 18b, 18c.

Rassenlijst.

Oorspronkelijke plaat.

 

 

omme Madame

Reinette Bellefleur   (in de provinciën Groningen en Friesland).

Orleans Reinette   (Handbuch, I, S. 159).

Triumph Reinette   (Handbuch, I, S. 159).

New-York Reinette  (Handbuch, I, S. 159).

Pearmain Doré   (Handbuch, I, S. 159).

Cardinal Pippin   (Handbuch, I, S. 159).

Peping von Holland   (In Oostenrijk).

Reinette Glasgow   (In Oostenrijk).

Court-pendu-blanc   (Jodoigne).

Princesse Noble   (Frankrijk).

Reinette Golden, Kirkes Golden Reinette, Yellow German Reinette.

Aurore, Reinette d'Aix, Court-pendu Doré, Elisabeth.

Megginch Favourite, Dundée (Catalogue of the Fruits, N°. 661).

 

Zie ook: Beschrijving der vruchtsoorten, No. 66.  (knoop, Tab. XI).

(De afkomst dezer zeer oude voortreffelijke appelsoort is niet bekend; de naam van Wijker Pippeling is waarschijnlijk ontleend aan het buitengoed „Hofwijck", bij Voorburg, waar de dichter constantijn huygens (overl. 1686) gewoond heeft; immers heeft men te Voorburg ook nog eene "Wijkerbrug" enz.

 

vorm: zeer regelmatig, somtijds ook iets platter.

grootte: van de derde.

kelk: open, kelkbladen lang groenblijvend, in fraaije, matig diepe, regelmatige holte.

steel: meestal kort en dik, vleeschachtig, in fraaije holte van dunnen, kaneelkleurigen roest voorzien.

kleur: zie de afbeelding; vele vruchten zijn voorzien van hoekige roeststippen.

Het vleesch is meestal iets geler dan de doorsnede vertoont; fijn, zacht, saprijk, wijnachtig, met

aangenaam zoet gemengd.

tijd van gebruik: December—Februarij. — Allereerste rang voor de tafel.

De boom groeit matig, is voor alle vormen geschikt; deze uitmuntende soort heeft eene Europesche vermaardheid verkregen, zoodat meer aanbeveling overbodig is.