SIBERISCHE GLASAPPEL.

Afbeelding 22a, 22b, 22c.

Rassenlijst.

Oorspronkelijke plaat.

 

 

uccade-appel   (bij Coevorden).

Virginischer Rosen-Apfel

Virginischer Sommer-Rosenapfel   (Handbuch, I, S. 229).

 

 

Uit Frankrijk onder den naam van Saint-Germain ontvangen (Catalogus van dauvesse, te Orleans).

Zie ook; matthieU van noordt en Beschrijving der vruchtsoorten, eerste reeks, N. 37

(Afkomst niet meer bekend, sedert onheugelijke jaren bij ons gekweekt en veelvuldig verzonden.)

 

vorm: zie de afbeelding, nog al wat veranderlijk; nu eens meer plat gedrukt, dan eens, doch zelden meer langwerpig

grootte: van de derde.

kelk: gesloten, langbladerig, meestal groenblijvend, in ruime, somtijds schotelvormige holte, met eenige vlakke verhevenheden omgeven.

steel: tamelijk lang, houterig, in matig diepe holte, waarin somtijds sporen van roest.

kleur: zie de afbeelding; is bij volle rijpheid meer room-wit en wordt dan doorschijnend; aan den boom overdekt een ligte dunne wasem de geheele vrucht. Bij vruchten, welke in de schaduw aan den boom hangen, is van de strepen en vlammen weinig of niets te bespeuren.

Het vleesch is geelachtig wit, zacht, saprijk, aangenaam, verfrisschend zuur; de vrucht is zeer kenbaar aan haar liefelijken geur.

tijd van gebruik: Augustus. Eerste rang voor de tafel, als zomer-appel.

De boom groeit matig; maakt dikke, stugge, op 't gevoel ruwe takken; onderscheidt zich door zijne groote, lobbige bladeren en zeer groote, bijna witte bloemen; voor alle vormen aan te bevelen.