KONINGSPIPPELING.

Afbeelding 82a, 82b, 82c.

Rassenlijst.

Oorspronkelijke plaat.

 

 

ippeling, Konings (Beschrijving der vruchtsoorten, I, N°. 62).

Koningsappel.

Konings-Peerappel (SERRURIER, I, 154, knoop, tab. XII).

Parmain royal.

Parmain royal de longue durée.

Engelsche Konings of King' s Pepping.

Merveille Parmain.

Dubbele Parmain.

Reinette von Breda (Handbuch, I, S. 273, L. MÜLLER, S. 75, N°. 108); onder dezen naam ontvingen wij ze ook, volkomen met de onze overeenstemmend, van den heer oberdieck. De overige synoniemen, die in het Handbuch en bij L. MÜLLER gevonden worden, behooren tot andere soorten.

 

afkomst: onbekend, sedert onheuglijke jaren in ons bezit.

 

vorm: somtijds met dien van eene peer overeenkomende, waaraan SERRURIER waarschijnlijk den naam Konings-Peerappel heeft ontleend, overigens gelijk die van de afgebeelde vrucht.

grootte: van de derde.

kelk: half open, met onvolkomene blaadjes, in eene roestige, van groen omgevene holte.

steel: dun, houtachtig, bruin, ongeveer 0.02 lang, in eene ondiepe, van roest voorziene holte.

huid: ruwachtig, niet fijn, vettig, groenachtig geel, aan de zonzijde goudgeel met oranjekleurige vlekjes en roestfiguren, geheel bedekt met grauwe stippen.

vleesch: geelachtig wit, fijn saprijk, niet zeer geurig.

klokhuis: middelmatig, van gele aders omgeven, met ruime cellen en lichtbruine pitten.

gebruik: Januari tot het einde van April; — van den tweeden rang voor het dessert; wanneer de boom gunstig geplaatst is van den eersten.

De boom groeit in zijne jeugd sterk; de twijgen staan overeind, zij zijn donkerbruin, iets glanzig, met eene grauwe opperhuid, waardoor zij zich grijsachtig voordoen, met vele ongelijkvormige en onregelmatig verdeelde stippen; de knoppen zijn groot, lang, vlak staande; de scheuten geheel wollig; de bladstelen 0.03 lang, bruin van tint; de bladeren groot, langwerpig ovaal, met eene vrij spitse, gedraaide punt, golvend opgebogen, scheef aan den steel bevestigd, zeer regelmatig, fijn en scherp getand, in hunne jeugd zeer wollig. De boom wordt het best als hoogstam, pyramide of leiboom geplant.