DE NEDERLANDSCHE BOOMGAARD,

 

BESCHREVEN EN UITGEGEVEN

DOOR HET

BESTUUR DER VEREENIGING

TOT REGELING EN VERBETERING VAN DE VRUCHTSOORTEN TE BOSKOOP,

 

MET

AFBEELDINGEN NAAR DE NATUUR,

DOOR S. BERGHUIS.

 

OPGEDRAGEN AAN Z. M. DEN KONING.

 

VAN EENE VOORREDE VOORZIEN DOOR

Dr. H. C. van HALL,

Hoogleeraar in de faculteitt der wis- en natuurkundige wetenschappen te Groningen.

 

TWEEDE DEEL. - PEREN EN STEENVRUCHTEN.

 

GRONINGEN.

J. B. WOLTERS.

1868.

  NAAR HOOFDMENU.