Naar Hoofdmenu
Nederlandsche Fruitsoorten

 

 

Voorwoord Nederlandsche Heidemaatschappij 1942.
 

In 1942 werd door de directie van de Nederlandsche Heidemaatschappij besloten een uitgave te verzorgen van Nederlandsche fruitsoorten in natuurlijke kleuren.

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling een 10-tal series te doen verschijnen van in ons land gekweekte appels, peren, pruimen en kersen, elke serie groot 16 platen. Thans zijn 9 series verschenen, in totaal 144 platen, waarvan 80 appels, 52 peren en 12 pruimen.
De kersen werden in deze uitgave niet opgenomen, daar het moeilijk is door tekeningen dikwijls de kleine verschillen bij de vruchten te doen uitkomen. Voorlopig wordt deze uitgave hiermede beŽindigd.

De algemeen geteelde variŽteiten werden alle afgebeeld en beschreven. Uit de grote groep minder voorkomende variŽteiten werd een dikwijls willekeurige keuze gemaakt. Wij vertrouwen, dat deze uitgave door de fruittelers zal worden gewaardeerd. Dat voor een dergelijke uitgave in ons land belangstelling bestaat, is ons duidelijk gebleken uit het aantal intekeningen op dit werk. De oplage moest tijdens het verschijnen reeds tweemaal worden verhoogd.

De afbeeldingen werden geschilderd door de heer A. Beeftink te Arnhem; de tekst werd verzorgd door de heer R. Lijsten, Inspecteur bij de Nederlandsche Heidemaatschappij.