MENU RASSENLIJST

VORIGE

VOLGENDE

Gieser Wildemann (stoofpeer).

Tijd van plukken: einde October. - Tijd van rijpen: December - Maart.

Oorsprong en verspreiding. De oorsprong dezer peer is mij niet bekend; waarschijnlijk echter is zij van Hollandsche afkomst. In de laatste 25 jaar heeft zij veel opgang gemaakt en is thans over geheel ons land verspreid.

Vorm en grootte. Een mooien peervorm, van onderen vrij dik en buikig, met een holle lijn naar den steel toeloopend; van middelmatige grootte, eer klein dan groot.

Kelk en Kelkholte. Kelk vrij groot, open met goed gevormde, uitstaande kelkblaadjes. Kelkholte vrij diep, regelmatig toeloopend.

Steel. Tamelijk lang, vleezig, later wat ingekrompen, meest altijd een weinig gebogen.

Schil. Glad, bijna geheel bedekt met bruine roestvlekken, met groenen ondergrond, aan de zonzijde bruin gekleurd, meest met streepen.

Vleesch. Wit, vast en zoet. Bij het koken blijft het vleesch mooi heel en wordt rood.

Klokhuis. Vrij groot, rond, hokken gewoonlijk zeer regelmatig.

Eigenschappen der vrucht. Een eerste klasse vrucht voor keu­ken en markt, die èn om haar duurzaamheid èn om haar kleur steeds goede prijzen opbrengt.

Eigenschappen van den boom. De boom groeit krachtig, neemt een mooien pyramide-vorm aan, is bij uitstek geschikt voor halfstam, ook wel voor struik (voor zoover men dit wenschelijk acht); ook als hoogstam-boom voor boomgaarden zeer bruikbaar; wordt op wildeling veredeld.

Minder goede eigenschappen van den boom. 't Liefst heeft deze een beschutte standplaats, daar de vruchten anders niet altijd tot volkomen ontwikkeling komen en soms spoedig afwaaien.