MENU RASSENLIJST

VORIGE

VOLGENDE

Joséphine de Malines.

Tijd van plukken: einde October. - Tijd van rijpen: December - Januari.

Oorsprong en verspreiding. Deze variëteit is in 1830 in den handel gebracht door majoor Esperen te Mechelen in België. Heeft sindsdien een algemeene verspreiding gekregen, vooral omdat het een van de weinige winterperen is, die aan vrij staande boomen groeiend, vrij goed rijp worden.

Vorm en grootte. De peer heeft een eigenaardigen vorm, is breed en plat van onderen en loopt vrij plotseling naar den steel toe. Moet eer klein dan groot genoemd worden; weinig vruchten bereiken een middelmatige grootte.

Kelk en kelkholte. De kelk is klein en open, de kelkblaadjes vallen spoedig verdroogd af. Kelkholte vrij diep.

Steel. Vrij lang, dik en vleezig, meest recht ingeplant.

Schil. Glad, dofgroen met bruingrijze roestvlekken, om den steel geheel roestig, tegen het rijpen dofgeel, zelden met een kleurtje.

Vleesch. Groenwit of wit, zacht, sappig en aromatisch, zeer smakelijk, soms een weinig korrelig om het klokhuis.

Klokhuis. Vrij groot, hokken meest alle regelmatig en goed ontwikkeld.

Eigenschappen der vrucht. Een 1e klasse winterpeer, die hoogst zelden misvormd is of barst, moet, evenals alle wintervruchten, niet te vroeg worden geplukt.

Eigenschappen van den boom. Deze groeit gewoonlijk goed, verlangt een niet te natten grond; het jonge hout is gewoonlijk te herkennen aan de dikke, afstaande, witachtige knoppen. Hij wil zoowel op kwee — liefst met een tusschenstam — als op wild goed groeien; is op wild echter niet altijd even vruchtbaar, moet hierop in ieder geval niet kort worden gesnoeid, aangezien hij meest op lange vruchttwijgjes draagt. De boom leent zich voor kleine vormen; liefst plant men hem als leiboom voor muur of schutting, wil echter op een beschutte plaats ook wel als struik.

Minder goede eigenschappen van den boom. Op kwee veredeld, breken de jonge boompjes niet zelden na drie of vier jaar nog af, in ieder geval groeien ze slecht; men doet dus beter van een tusschenstam gebruik te maken, b.v. van Duchesse d'Angoulême.