Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

GESTREEPTE  HERFST  CALVILLE.


Wordt ook genaamd:
GOELIJKE ROODE, 
FRAMBOOS-APPEL.


Kleur: De grondkleur is roodachtig geel, doch wordt, met eenen zachten overgang, meer roodachtig paars, en vooral vrij donker en krachtig aan de zon-zijde, met verscheidene streepachtige vlekken, tusschen welke de kleur van den ondergrond doorstraalt.
Kelk: Het bloem-oog is vrij diep en met plooijen en ribben voorzien, die over de vrucht eene flaauwe verhevenheid maken, doch bij de steelholte zich vereenigen.
Steel: De steelholte is tamelijk diep, rondom dezelve is de kleur roodachtig geel, met paarse streepachtige vlekjes en stralen, die vooral op de geelachtige kleur zeer sterk afsteken.
De steel is niet dik, ruim 12 strepen lang, en steekt boven de vrucht uit.

Vrucht:
Deze appel moet in de helft van de maand Augustus worden geplukt, en kan in September, October en November als tafelvrucht gebruikt worden. De smaak is aangenaam rijnsachtig zuur.