Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

ROUSSELET.


Deze Peer draagt ook den naam van:
KLEINE ROUSSELET,
ook wel, misschien bij verbastering:
ROSELET.

Elders is dezelve bekend onder de namen van:
PETIT ROUSSELET
ROUSSELET MUSQUÉPERDREAU MUSQUÉ
die ZIMMETBIRNE.

 

Kleur: De grondkleur is licht geel en aan de zonzijde bruinachtig rood. Over de geheele vrucht zijn groenachtige en rood-gele aderen. Op de bruin-roode kleur ziet men eenige geelachtige stipjes, en hier en daar eenige rood- en groenachtige vlekken.

Kelk: Het bloem-oog is weinig of niet gezonken.

Steel: De steel is 26 strepen lang, niet dik, eenigzins gebogen, spits toeloopende, en steekt op de vrucht in een kuiltje, dat van fijne onregelmatige bultjes omringd is.

Vrucht:

Het vleesch van deze peer is wit, smeltend, saprijk en van eenen aangenamen muskadel smaak.

Half September moet de Rousselet geplukt worden. In het laatst van die maand kan zij gebruikt worden, en voorts tot in October als tafelvrucht dienen.