Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

COLMAR.


Deze Peer is ook bekend onder de namen van:

COLMER-PEER,  ROSKAMMER-PEER,  MANNA-PEER,  BERGAMOTTE TARDIVE,  INCOMPARABLE.

 

Kleur: De grondkleur is bleek groenachtig geel, met vele groenachtige stippen bezaaid. Op enkele plaatsen zijn eenige rood-geele vlekken zigtbaar.

Kelk: Het bloemoog is niet diep geplaatst, en van eenige verhevenheden omringd, die veelal over de vrucht heen loopen.

Steel: De steel is in vergelijking van de vrucht niet zeer dik, ruim 26 strepen lang, en eenigzins gebogen, zij staat op eene horizontale vlakte, op welke een aantal knobbelachtige verhevenheden en plooijen zigtbaar zijn.

Vrucht:

De Colmar behoort onder de beste winter-tafelperen. Zij is van eenen verheven smaak, en vol van een zeer aangenaam zoet sap.

Deze peren worden langzaam onder het liggen rijp, hebbende alsdan de kleur welke de afbeelding vertoont. Men kan dezelve van December tot Maart gebruiken.