Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

FRANSCHE  ZOTTEBEL.
 


Kleur: Van deze peer maakt een licht citroengeel de hoofdkleur uit, bedekt met menigvuldige flaauwe geel-roode en groene kleine stipjes, op enkele plaatsen zijn eenige grootere vlekjes van dezelfde geel-roode kleur.

Kelk: De kelkblaadjes die gesloten zijn, en niet boven den vruchtomtrek uitkomen, staan in eenen kaneelgelen doch niet zeer diepen kuil, in welke vijf plooijen merkbaar zijn.

Steel: De steel is 4 duimen lang, en rust in eene geringe holte, hij is in het midden smaller dan aan de uiteinden. De kleur is onzuiver geel, doch wordt aan 't boveneinde bruinachtig.

Vrucht: De tijd dat zij behoort geplukt te worden, is in 't laatst van Augustus, kunnende tot op 't einde van October zoo wel voor den pot, als tot tafelpeer dienen.

Het vleesch is saprijk en de smaak flaauw ransch.