Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

SCHOONE  VROUWEN-PEER.


MOOI NEELTJE,  HOE LANGER HOE LIEVER,  die SCHÖNE MÄDCHENBIRNE,
BELLE FILLE.

 

Kleur: De Aan de zonzijde heeft deze peer verscheidene karmozijn-roode streepachtige vlekken, welke meest aan elkander verbonden zijn; de grondkleur die aan de schaduwzijde zeer licht geel is, schijnt tusschen de roode strepen door, met eene geel-roode tint. Over de geheele vrucht zijn zeer vele rood-gele stipjes.

Kelk: De kelkblaadjes staan in eene holte die niet zeer diep is, en komen nagenoeg gelijk met den omtrek der vrucht. In de holte zijn eenige plooijen kennelijk.

Steel: De steel die 4 duim lang, niet zeer dik, en eenigzins gebogen staat, en van eene licht roodgele kleur is, bevindt zich boven op de vrucht, en wordt min of meer vleeschachtig. Aldaar is de kleur der peer licht roodachtig geel met eenige hooger gekleurde stipjes.

Vrucht:

In het begin van Julij of ook wel op de helft dier maand, moet zij geplukt worden; maar is van korten duur.

Het vleesch is malsch en niet onaangenaam van smaak.