Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

MARÉCHAL  d'ORLÉANS.
 


Kleur: In de bruin-roodachtige kleur is bijna geene verandering, zoo wel aan de schaduw- als aan de zonzijde, alleenlijk bespeurt men op den ondergrond eene meer zacht geelachtige roode kleurvermenging, met eenige lichte roodachtige stipjes. Veelal is deze peer iets grooter, doch van denzelfden vorm.

Kelk: Uit eene tamelijke diepe holte verspreiden zich eenige plooijen, doch gaan niet over de geheele vrucht. De kelkblaadjes staan open en komen iets boven den omtrek uit.

Steel: De steel die tamelijk dik, houtachtig, bruin van kleur en 19 strepen lang is, steekt min of meer gebogen in eene zeer geringe holte boven op de vrucht.

Vrucht: De pluktijd is in 't laatst van October; zij is eene der eerste winterpeeren, die dikwijls tot in Januarij als eene zeer aangename tafel-peer kan gebruikt worden.