Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

SPEK-PEER.
 


Kleur: De graauw-geelachtige schil is bedekt met veelvuldige geel-roode stipjes en bruin-roode vlekken. Aan de zonzijde, is somwijlen de kleur min of meer roodachtig en met zwartachtige vlekjes geteekend.

Kelk: Het bloemoog heeft weinige diepte en eenige plooijen. De kelkblaadjes staan genoegzaam boven op de vrucht.

Steel: De steel welke naar mate van de grootte der vrucht niet dik is, heeft eene lengte van 25 strepen, zij is van eene rood-gele kleur en steekt in eene zeer geringe holligheid.

Vrucht: De pluktijd is doorgaans half October, doch zij kan voor huishoudelijk gebruik niet lang duren, dat ook geen groot verlies is; want op het oog vertoont zij meer dan zij in 't gebruik oplevert, daar het vleesch korrelig en ook laf van smaak is.