Hydrotheek nieuwsbrief nr. 101 (mei 2016)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Bloeiende rhodondendrons in Arboretum Belmonte. Bron: P. van Vredendaal

Door vakantie wat later dan u gewend bent is het nu toch tijd voor een nieuwe Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 96. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over een hydro-ecologische systeemanalyse, kroosverwijdering, hydrochemie Kennemerduinen, dijkversterkingen in de toekomst, de quaggamossel in de Sloterplas, en klimaatadaptatie in Enschede. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
foto cover Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld: de noodzaak van interne en externe maatregelen Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld

De realisatie van een bufferzone heeft aanzienlijke gevolgen voor de omgeving. Daarom heeft de provincie Overijssel de noodzaak en eventuele inrichting van deze tweede bufferzone en andere (interne of externe) maatregelen nader laten onderzoeken. >Meer informatie

foto cover Verkenning kroosbeleving en -verwijdering in het stedelijk gebied Verkenning kroosbeleving en -verwijdering in het stedelijk gebied

Verkenning met twee aandachtsvelden: * Bestuurlijk-maatschappelijk, waarbij burgerparticipatie en de rol van het waterschap en de gemeente hierin centraal staan; * Het technisch-inhoudelijke vraagstuk van kroosvorming, -verwijdering en verwerking. >Meer informatie

foto cover Hydrochemie zeereepzone Kennemerduinen Hydrochemie zeereepzone Kennemerduinen

Effecten van meteorologische condities, het kerven en kaalscheren van de zeereepzone op de samenstelling van regenwater, bodemvocht en grondwater in de Kennemerduinen. >Meer informatie

foto cover Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken' Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken'

Er is is gekeken hoe ruimte kan worden gereserveerd voor dijkversterkingen in de toekomst. Daarbij is ook goed gekeken naar de samenhang met mogelijke andere ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor natuur, woningbouw, bedrijven (zogenoemde meekoppelkansen). >Meer informatie

foto cover Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas Quaggamossels en hun dominantie in de Sloterplas

Voor de Sloterplas: kwantitatieve onderbouwing dat de quaggamossels de systeemomslag van troebel blauwalgwater naar veel helderder water hebben veroorzaakt; een prognose van de invloed van de quaggamossels op de aquatische ecologie; aanbevelingen voor potentiële maatregelen die gebruik maken van de mossels. >Meer informatie

Illustratie cover Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Er is onderzocht hoe de casus Stadsbeek in Enschede klimaatactief kan worden. Er zijn integrale maatregelen ontwikkeld voor het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van de klimaatproblemen wateroverlast en hittestress. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in APRIL toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in APRIL 2016.
Foto artikel Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort : regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort – maar kloppen de emissiecijfers wel? 1. Boerenerf tienmaal vuiler dan riooloverstort (artikel)

Een regenbui leidt tot erfafspoeling en riooloverstort, maar kloppen de emissiecijfers wel? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst, beschikbaar vanaf 2016-05-29.

2. Toestand- en trendanalyse voor nutrienten op KRW-meetlocaties (rapport)

Met monitoringsdata is 'the gap' voor nutriënten in beeld gebracht. 'The gap' is het gat tussen de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de huidige waterkwaliteit. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van verbetering, stagnatie of achteruitgang van de waterkwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

KAS: de KlimaatActieve Stad. Op naar een klimaatactieve stad: hoe stedelijk water kan bijdragen aan een circulaire stad 3. KAS: de KlimaatActieve Stad (brochure)

In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die steden kunnen nemen op het gebied van groen en blauw om te zorgen dat het aantrekkelijke plekken blijven om te wonen en te werken, tegen de achtergrond van de effecten van klimaatverandering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##