Hydrotheek nieuwsbrief nr. 105 (november 2016)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Sloot onderhoud. Klaar voor de schouw. foto: P. van Vredendaal

Heeft u de Facebook pagina van de Hydrotheek al eens bekeken? Nee? Neem dan vrijblijvend een kijkje.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 105. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over omgaan met ernstige wateroverlast, nitraatrichtlijn en waterkwaliteit, stedelijk waterbeheer, maatgevende afvoer, geneesmiddelen en waterkwaliteit, Deltaprogramma 2017, betrouwbaarheid dijken en bebouwing, actualiteit Deltascenario's, vismigratie(routes), bestrijdingsmiddelen, grondwater en drinkwater, waterplantenbeheer door graskarper. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Cover Omgaan met klimaatverandering: code oranje Omgaan met klimaatverandering: code oranje

De ernstige wateroverlast die voortvloeide uit de extreme regenval van juni 2016 heeft duidelijk gemaakt dat het huidige watersysteem in Nederland niet opgewassen is tegen de effecten van de klimaatverandering die zich steeds nadrukkelijker manifesteren. Waterschap Peel en Maasvallei sorteert voor op de effecten. >Meer informatie

Foto cover Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014): resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland

De Nitraatrichtlijn heeft als doel de waterverontreiniging door nitraat uit de landbouw te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Dit RIVM geeft een samenvatting van het gevoerde beleid, een overzicht van de resultaten en een prognose van het voorgenomen beleid voor de periode 2014-2017. >Meer informatie

foto cover Het nut van stedelijk waterbeheer: monitor gemeentelijke watertaken 2016 Het nut van stedelijk waterbeheer: monitor gemeentelijke watertaken 2016

Hoe staat het met de aanpak van regenwateroverlast? Moeten we letten op gezondheidsrisico's van afvalwater? Wordt de riolering vernieuwd als het moet? Wat kost het? Op dit soort vragen geeft de monitor van Stichting RIONED antwoord. >Meer informatie

Foto cover Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik

In het onderzoek is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. >Meer informatie

Bron: rivm.nl Geneesmiddelen en waterkwaliteit

Het RIVM heeft de feiten over geneesmiddelen in het milieu samengevat en van een inhoudelijke interpretatie voorzien. >Meer informatie

Wateroverlast in stedelijk gebied. Foto in Deltaprogramma 2017: werk aan de delta: opgaven verbinden, samen op koers Deltaprogramma 2017

Het Deltaprogramma 2017 bevat de voortgang die het afgelopen jaar is geboekt en de programmering van de maatregelen in het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater (voor de eerste zes jaar in detail en de twaalf jaar daarna op hoofdlijnen, met een doorkijk naar 2050). >Meer informatie

Foto cover Reliability of a dike influenced by an building Reliability of a dike influenced by an building

Dit TU Delft studentenverslag had de volgende onderzoeksvraag: Wat is de invloed van een niet-waterkerend gebouw op de betrouwbaarheid van een dijk, en hoe kan dit bepaald en inbegrepen worden in de toetsing? >Meer informatie

Figuur Klimaatscenario’s (KNMI) en sociaaleconomische scenario’s (WLO) worden gecombineerd. Bron: Verkenning actualiteit Deltascenario's. pag. 6 Verkenning actualiteit Deltascenario's

Een quick scan van de consequenties van de KNMI klimaatscenario's, de nieuwe WLO-scenario's en de klimaatovereenkomst van Parijs voor de Deltascenario's en doorwerking in het Deltaprogramma. >Meer informatie

Foto cover Samen voor de Aal: kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta 2015 (datarapportage) Samen voor de Aal: kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta 2015

In het voorjaar van 2015, 2016 en 2017 is het aanbod van (trek)vissen met kruisnetten gemonitoord op verschillende vismigratieknelpunten tussen de deltawateren en het achterland. In dit rapport worden de opzet en resultaten van 2015 beknopt behandeld. >Meer informatie

Figuur 2.3: Aantal stoffen waarvoor sprake is van overschrijding van de norm en potentiële norm, per type winning (rood: overschrijding van de norm; geel/oranje: tussen 75 procent van de norm en de norm) Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen

De afgelopen decennia zijn er in Nederland minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Desondanks worden bij een kwart van circa 200 drinkwaterwinningen restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater nabij de drinkwaterwinputten. >Meer informatie

foto cover Waterplantenbeheer met graskarper (Foto voorzijde: W. Kolvoort) Waterplantenbeheer met graskarper

Overmatige waterplantengroei wordt over het algemeen bestreden door maaien. Maaien kan echter negatieve gevolgen hebben voor de visstand en de overige fauna. Een andere beheermogelijkheid is het uitzetten van graskarper. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van OKTOBER aan, gevolgd door een overzicht van deze maand verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van deze maand verschenen STOWA rapporten:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels van oktober 2016.
Figuur 5.1. Karakterisering van bestuursstijlen voor Waterkwaliteit en Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater 1. Effectiever beleid, meer waterkwaliteit

In deze beleidsstudie is onderzocht hoe de implementatie van de KRW in Nederland is verlopen en hoe de Delta-aanpak tot ander, effectiever, beleid kan leiden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Stortbui ondergelopen straat Bron: http://jeroenkesselsadvies.nl 2. Verslag toetsing wateroverlast 2013 Aa en Maas

De Verordening water verplicht de beheerder tot het indienen van een verslag over de waterstaatkundige toestand van de regionale wateren. Onderdeel daarvan is de beoordeling van de regionale wateren in relatie tot de normen en met een omschrijving van noodzakelijke maatregelen en termijn van realisatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Beeld website Bekenatlas Veluwe 3. Bekenatlas Veluwe

Bekenatlas Veluwe is de naam voor het nieuwe digitale kaartsysteem. Zo zijn er recente achtergrond kaarten opgenomen van de Veluwe, luchtfoto's en een hoogtekaart. Er kan ook naar oude situaties worden gekeken via historische kaarten die teruggaan tot 1850. Per beek kan informatie aangeklikt worden. >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##