Hydrotheek nieuwsbrief nr. 106 (december 2016)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
De morgenstond was weer overweldigend #wurcampus. foto: P. van Vredendaal

Het jaar is bijna ten einde. Via deze weg wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! En wie weet heeft u bij de kerstboom tijd om de Hydrotheek nieuwsbrief te lezen.

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 106. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over STOWA 45 jaar, meetrapporten ecologie en waterkwaliteit, Waterschapspeil 2016 en Waterschapsspiegel 2016, waterkwaliteit, beleid en Kaderrichtlijn Water, vooroeversuppletie en waterveiligheid, drinkwaterkwaliteit en pyrazool en landbouw en de KRW-opgave voor nutrienten. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

foto verslag STOWA: blijven zoeken naar meer, beter of anders STOWA: blijven zoeken naar meer, beter of anders

Deze speciale middag stond de vraag centraal wat STOWA in de toekomst nog meer, beter of anders kan doen, voor én met de waterschappen. Daarvoor gingen enkele bestuurders het gesprek aan met STOWA-medewerkers. Aan de orde kwamen drie actuele thema’s: medicijnresten, circulaire economie en wateroverlast. >Meer informatie

Tungelroysebeek. Bron: http://www.wpm.nl/algemeen/kaarten-en-meetgegevens/ecologie-en-waterkwaliteit-in-onze-beken.html Ecologie en waterkwaliteit in beken - meetrapporten Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap Peel en Maasvallei houdt de ecologische en chemische waterkwaliteit van met name stromende wateren in de gaten en vergelijkt deze met de doelstellingen. Dit gebeurt door middel van een roulerend meetnet, waarin de chemie, de visstand, de aquatische ongewervelden (macrofauna), kiezelwieren en soms ook de vegetatie, bemonsterd wordt. Onlangs kreeg de Hydrotheek de (biologische) meetrapporten van verschillende waterlopen uit het beheergebied van Waterschap Peel en Maasvallei toegestuurd. >Meer informatie

Illustratie cover Waterschapsspiegel 2016 Waterschapspeil 2016 en Waterschapsspiegel 2016

Waterschapspeil 2016 is de vijfde landelijke rapportage over de trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer. De waterschappen doen hiermee gezamenlijk verslag van de resultaten die zij met name in de periode 2013-2015 hebben bereikt. Ook geven ze hiermee aan voor welke uitdagingen zij de komende jaren staan. Daarnaast is het rapport Waterschapsspiegel 2016 verschenen. Waterschapsspiegel biedt de waterschappen inzicht in de eigen prestaties en in de ontwikkeling ten opzichte van die van andere waterschappen. De bedrijfsvergelijkingen zijn bedoeld om van elkaar leren, door gebruik te maken van elkaars ervaringen. >Meer informatie

foto: www.wur.nl Effectiever beleid, meer waterkwaliteit

In deze beleidsstudie is onderzocht hoe de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in Nederland is verlopen en hoe de Delta-aanpak tot ander, effectiever, beleid kan leiden. >Meer informatie

foto artikel Vooroeversuppleties in de Oosterschelde Vooroeversuppleties in de Oosterschelde

Vooroeversuppleties kunnen tegelijkertijd bijdragen aan de waterveiligheid en aan de ecologie en economie in de Oosterschelde. Dit artikel bespreekt deze potentiƫle bijdragen aan de hand van een praktijkervaring en een rekenvoorbeeld. >Meer informatie

Structuurformule pyrazool. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrazool Drinkwaterkwaliteit en pyrazool

Een incident in juli 2015 waarbij zeer hoge concentratie van Pyrazool in Maaswater aangetroffen werd vormden het begin van een grote zoektocht, waarin de volgende vragen centraal stonden: Hoe komt pyrazool in het oppervlaktewater terecht? Hoe wordt pyrazool verwijderd in de drinkwaterzuivering? Is pyrazool mogelijk schadelijk voor de menselijke gezondheid? Wat zijn de richtlijnen/is het beleid voor deze stof? >Meer informatie

Cover foto Landbouw en de KRW-opgave voor nutrienten in regionale wateren Landbouw en de KRW-opgave voor nutrienten in regionale wateren

Om af te wegen welke maatregelen kunnen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen, is inzicht nodig in de herkomst van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. In dit onderzoek is het aandeel van de landbouw in de overschrijding van de normen voor de stikstof- en de fosforconcentratie in regionale waterlichamen berekend met modellen.>Meer informatie

 

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van NOVEMBER aan, gevolgd door een overzicht van deze maand verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

In november zijn geen STOWA rapporten verschenen.

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van oktober 2016.

Foto cover Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014): resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn 1. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland (rapport)

De Nitraatrichtlijn heeft als doel de waterverontreiniging door nitraat uit de landbouw te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Dit RIVM geeft een samenvatting van het gevoerde beleid, een overzicht van de resultaten en een prognose van het voorgenomen beleid voor de periode 2014-2017. >Meer informatie

foto cover Waterplantenbeheer met graskarper (Foto voorzijde: W. Kolvoort) 2. Waterplantenbeheer met graskarper (rapport)

Overmatige waterplantengroei wordt over het algemeen bestreden door maaien. Maaien kan echter negatieve gevolgen hebben voor de visstand en de overige fauna. Een andere beheermogelijkheid is het uitzetten van graskarper. >Meer informatie

Figuur conclusies en aanbevelingen. Bron: Die het water deert die het water keert 3. Die het water deert die het water keert (rapport)

Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geƫxperimenteerd en geleerd. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van het concept? >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##