Hydrotheek nieuwsbrief nr. 114 (oktober 2017)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Porseleinzwam. In: Hydrotheek nieuwsbrief nummer 114. Foto: P. van Vredendaal

De herst is nu echt begonnen. Een mooi moment voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 114. In dit nummer aandacht voor de actie 'Like de Hydrotheek facebook pagina en win een boek!'. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over kansen voor de kwabaal, multifunctionele keringen en flexibiliteit, klimaatrobuuste maatregelen in Zeeland, de waterkwaliteit in Rijn en Maas, Deltaprogramma 2018, incl. Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, hergebruik van gezuiverd afvalwater voor landbouw, macrofauna in Noord-Brabantse laaglandbeken en eerste versie grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Nieuws
uitsnede cover Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse uit 1938 Like de Hydrotheek facebook pagina en win een boek!

Like de Hydrotheek facebook pagina en bij 100 volgers verloten wij onder alle Likes het Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse uit 1938.

Er zijn al bijna 200 berichten geplaatst. Om dat te vieren, mogen we dit mooie boek weggeven. Wil je kans maken op dit fraaie boek? Like dan de Hydrotheek facebook pagina. Bij 100 volgers gaan wij dit boek weggeven. Hoe leuk is dat!

Win jij? Dan sturen we het boek kosteloos naar je op.

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Foto cover Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen. Foto: Jelger Herder Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen

Deze studie richt zich op het in beeld brengen van: historische en actuele waarnemingen van de kwabaal, de kwaliteit van (potentiële) leefgebieden en de noodzakelijke maatregelen voor het in stand houden van de populaties. >Meer informatie

Figure 3, the Brouwersdam (modified from Google Maps). In: Towards flexibility in the design and management of multifunctional flood defences Towards flexibility in the design and management of multifunctional flood defences

De belangrijkste conclusie van dit proefschrift van TU Delft is dat een toename van ontwerp en beheer van multifunctionele keringen bij kan dragen aan het vergroten van de effectiviteit om te kunnen inspelen op toekomstige veranderingen. >Meer informatie

foto cover Schoon Water en klimaat Zeeland Schoon water en klimaat Zeeland

Beschrijving van de gevolgen van klimaatverandering voor de Zeeuwse landbouw en het stedelijk gebied en de mate waarin Schoon Water maatregelen bijdragen aan een klimaatrobuuste landbouw en klimaatrobuust stedelijk beheer. >Meer informatie

Cover foto Jaarrapport 2016 De Rijn. De waterkwaliteit in Rijn en Maas 2016 De waterkwaliteit in Rijn en Maas 2016

n de afgelopen decennia is de kwaliteit van het rivierwater in Rijn en Maas weliswaar zichtbaar verbeterd, maar steeds meer nieuwe, opkomende stoffen dienen zich aan, stelt De Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA). >Meer informatie

Uitsnede cover Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame  en veilige delta Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame en veilige delta

Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma dit jaar voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. >Meer informatie

Hergebruik van effluentdeelstroom voor sub-irrigatie van een maisperceel bij rwzi Haaksbergen. In: Kennisdocument hergebruik van restwater voor de landbouw-watervoorziening Kennisdocument hergebruik van restwater voor de landbouw-watervoorziening

Door de afnemende beschikbaarheid van het normaal gebruikte grond- en oppervlaktewater neemt het belang van alternatieve bronnen zoals gezuiverd afvalwater toe. >Meer informatie

foto cover Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant. foto: Ralf Verdsonschot Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant

De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes blijft in veel gevallen ver achter bij de KRW doelen. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata geanalyseerd. >Meer informatie

Afbeelding 1. Monitoringspunten van waterbedrijven (geclusterd per grondwaterwinning) en van provincies in de Grondwateratlas. Uit artikel Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen

De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater in Nederland. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van SEPTEMBER aan, gevolgd door een overzicht van de in de afgelopen maand verschenen STOWA rapporten.

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

Overzicht van de in SEPTEMBER verschenen STOWA rapporten:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels van SEPTEMBER 2017

Een dijk in de duinen en een parkeergarage. In: Kustwerk Katwijk 1. Kustwerk Katwijk (brochure)

Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldoet niet aan deze normen. Daarom wordt de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd is de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk is ruimte voor een ondergrondse parkeergarage. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto cover Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit 2. Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit

Hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto cover Top 5 grondstoffen: van aanbod tot vraag. Van boven naar beneden: alginaat, biomassa, PHA, cellulose. Herkomst: Energie- en Grondstoffenfabriek www.efgf.nl 3. Top 5 grondstoffen

Om te komen tot strategische keuzes en grotere samenwerking is in de afgelopen periode in een proces samen met alle waterschappen en de Energie- en Grondstoffenfabriek, de potentie van de huidige Top 5 grondstoffen uit afvalwater in beeld gebracht. >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via de BlogTwitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##