Hydrotheek nieuwsbrief nr. 84 (juli 2014)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Landschapskunstwerk De Wassende Maan. Meer info: http://www.pauldekort.nl/land/wassende-maan/ Foto: P. van Vredendaal.

Op de valreep voor de zomervakantie verschijnt er nog een korte Hydrotheek nieuwsbrief! Wanneer u ook gaat: een goede vakantie toegewenst!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 84. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over bacteriën en milieutechnologie, evacuatiestrategie bij overstromingen, stadse waterkwaliteit, MBR bij rwzi's, oevers en ecologische kwaliteit, en magnesiumzouten en struviet. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties. De volgende Hydrotheek nieuwsbrief zal begin september verschijnen.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Foto Mark van Loosdrecht. Uit: interview in Quest 'Hoe benut je micro-organismen optimaal?' Hoe benut je micro-organismen optimaal?

Milieubiotechnoloog Van Loosdrecht (TU Delft) is één van de winnaars van de spinozapremies. Hij doet onderzoek naar nieuwe manieren om water te zuiveren of waardevolle stoffen te maken uit afvalmateriaal. Bacteriën spelen de hoofdrol. Meer lezen? Klik op | interview in Quest | artikel Kennislink | publicatieoverzicht Van Loosdrecht.

Foto evacueren. Bron: http://www.ru.nl/fnwi/@918217/evacueren-overstromi/ Evacueren bij overstromingen

Wat is de beste evacuatiestrategie bij dreigende overstroming? Preventief evacueren? Maar dat is niet altijd haalbaar of slim. Inzetten op 'verticale evacuatie' als basisstrategie, naar een hogere verdieping of droge plek in het overstroomde gebied, is verstandiger. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht.

Stadsgracht Sneek. Bron: cover Waterkwaliteit bebouwd gebied Friesland: In beeld brengen waterkwaliteit en vergelijken beoordelingssystematieken Waterkwaliteit bebouwd gebied Friesland

Van 2002-2012 is onderzoek uitgevoerd naar de waterkwaliteit in bebouwd gebied. Vier plaatsen zijn onderzocht: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten. Twee beoordelingsmethodieken zijn toegepast: EBEOstad en KRW maatlatten. De resultaten van beide methodieken zijn vergeleken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

MBR. Bron: http://www.neerslag-magazine.nl/magazine/artikel/346/ Praktijkonderzoek MBR Glanerbrug

Een membraanbioreactor (MBR) is een interessante optie voor verbetering van de effluentkwaliteit. Toch blijft grootschalige toepassing van MBR voor het upgraden van rwzi's uit. Om een nieuwe impuls te geven aan de toepassing is een nieuwe generatie membraanfiltratie-units ontwikkeld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Foto cover De ene oever is de andere niet! Pilotstudie naar maatregel-effect relaties tussen natuurvriendelijke oevers en vis De ene oever is de andere niet!

Pilotstudie naar maatregel-effect relaties tussen natuurvriendelijke oevers en vis. Van de Piscaria data van Wetterskip Fryslân zijn de gegevens uit 2009 gebruikt. Er zijn toen 21 waterlichamen bemonsterd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Struviet. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Struviet Magnesium, struviet, ontwatering van slib en mest

Verkenning naar het effect van verschillende magnesiumzouten op vorming van struviet in verschillende media (slib, digestaat, (rejectie)water, mest) en op ontwatering van slib, mest en digestaat. Naast een literatuurstudie is een inventarisatie uitgevoerd naar de ervaringen van waterschappen en zijn enkele kleinschalige (laboratorium) testen uitgevoerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in JUNI toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in JUNI 2014.

Uitsnede cover KNMI’14: klimaatscenario's voor Nederland 1. Meer extreme buien door opwarming (rapport)

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Daarbij neemt de kans op hagel en onweer fors toe. Dat blijkt uit de nieuwe KNMI’14-klimaatscenario’s. Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht KNMI | website Klimaatscenario's.

2. Vispassages lijken goed te werken (artikel)

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat oppervlaktewater in goede ecologische en chemische conditie moet zijn. Nederlandse waterschappen leggen daarom steeds meer vispasages aan bij stuwen en gemalen. Bij verschillende gemalen in Zeeland is dit voorjaar onderzoek gedaan naar de aantallen en soorten vis, die hier passeren. Meer lezen? Klik op | details.

Door kleinschalige maatregelen zoals het aanleggen van houtschobben, krijgt de beek zijn natuurlijke dynamiek weer terug. Bron: Grote winst door kleinschalige maatregelen: verbetering van de beekecologie in de Dommel, p.35 3. Verbetering beekecologie in de Dommel (artikel)

Beken en oeverlanden hebben zowel ecologische, landschappelijke en recreatieve functies. Vaak zijn kleinschalige maatregelen voldoende om deze functies te optimaliseren. Overleg tussen belanghebbende partijen vormt daarbij een sleutelfactor. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl
Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##