Hydrotheek nieuwsbrief nr. 90 (april 2015)
Inhoud
Welkom     Nieuws     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Foto de Grift. Klompenpad Grift en Graftenpad. Bron: P. van Vredendaal

Een zonnetje vergezelde me op een wandeling langs de Grift. Lente. Tijd voor een nieuwe Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 90. In dit nummer aandacht voor een speciaal (nieuw) 'kenniskatern': Water matters. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over een trial met het Sewage Recycling System, effectiviteit van maatregelen voor waterkwaliteitsverbetering, ondergrondse waterberging, een aantal best practices van samenwerking in de waterketen en gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter!

Nieuws
cover Water Matters maart 2015 Water matters, een speciaal 'kenniskatern' van maandblad H2O

Eind maart verscheen het eerste nummer van Water Matters, een speciaal 'kenniskatern' van maandblad H2O met de beste nieuwe waterkennis van het moment. Water Matters komt twee keer per jaar uit als bijlage voor alle H2O abonnees. Het eerste nummer bevat de volgende bijdragen: De toekomst van ons afvalwater; Kansen voor C02 uit rioolwater; Geneesmiddelen afbreken met minder energie; De Zandmotor loopt lekker; Klant helpt het waterbedrijf; Blue Energy is veelbelovend; Slimmer ontharden met pure kalk; Hoe voorspelbaar is de orkaan?; Hoe gevoelig is de landbouw voor zout?; Zoethouder breed toepasbaar. >Meer informatie

Waterjuweeltjes
De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.
Foto cover Installation of SRS (Sewage Recycling System) at Aarle-Rixtel WWTP: a joint report with Waterschap Aa en Maas (WSAM) Installation of Sewage Recycling System at Aarle-Rixtel WWTP

Waterschap Aa en Maas conducted a trial of the Sewage Recycling System (SRS) in a water treatment plant in Aarle-Rixtel. The success parameters set for the trial were: 1. Sludge reduction of 30%-50% 2. Recyllose™ production of up to 1 ton per day at 25% DM. 3. Overall reduction of the water treatment operating costs by 15-30%. The SRS system is developed by Applied CleanTech (ACT). >Meer informatie

Foto cover KRW-onderzoek optimaliseren peilbeheer c.q. verbreden/verdiepen waterlichaam Witte Brug KRW-onderzoek optimaliseren peilbeheer c.q. verbreden/verdiepen

De maatregelen 'optimalisering peilbeheer' en 'verdiepen/verbreden' zijn beide maatregelen die in principe bij kunnen dragen aan het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit van het waterlichaam 'Afwatering Witte Brug'. De vraag  was: zijn deze maatregelen inderdaad effectief voor het waterlichaam, en of zijn deze maatregelen ook haalbaar. >Meer informatie

Afbeelding 1. Bodemfysische processen tijdens ondergrondse waterberging. pag. 2 Ondergrondse waterberging in glastuinbouwgebieden

Bij piekbuien valt er veel water op de glazen kasdaken in het Westland. Slechts een deel wordt bovengronds opgevangen in gietwaterbassins, het meeste verdwijnt in het oppervlaktewatersysteem. Ondergronds bergen levert een extra voorraad aan kwalitatief goed gietwater, reduceert het ruimtebeslag voor bovengrondse berging en beperkt de piekbelasting van het oppervlaktewatersysteem. >Meer informatie

Cover Waterkracht 2015: samen bouwen aan de waterketen Waterkracht 2015: samen bouwen aan de waterketen

In deze special van Waterspiegel voorbeelden van samenwerking in de waterketen. In totaal waren er eind 2014 wel 441 samenwerkingsprojecten bekend. De samenwerking varieert van de uitwisseling van good practices en mini-benchmarks, tot gezamenlijke afvalwaterplannen, het uitbesteden van rioolbeheer of het compleet sluiten van de waterketen. In de special aandacht voor acht best practices. >Meer informatie

Foto Drentsche Aa. cover Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa: oorzakenanalyse en maatregelen Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa

Waterbedrijf Groningen gebruikt het water van de Drentsche Aa voor drinkwaterbereiding. Ter hoogte van het innamepunt worden regelmatig bestrijdingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Het oppervlaktewater in het stroomgebied is intensief bemonsterd in de periode 2011-2013. In dit rapport een oorzakenanalyse en maatregelen. >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in MAART toegevoegde publicaties:

De top 3
Hieronder staan de drie meest bekeken titels in MAART 2015.
Uitsnede Figuur 4: Voorbeeld van een grafiek met berekende en gemeten resultaten voor Totaal-N bij meetpunt a01 in de Kromme Rijn nabij Galgenwaard. pag. 13 1. Afstemmen effluenteisen rwzi met KRW-doelen van het ontvangend oppervlaktewater (rapport)

In het beheergebied van Stichtse Rijnlanden is een watersysteemanalyse uitgevoerd, waarbij een water- en stoffenbalans is opgesteld van het boezemsysteem om inzicht te krijgen in de herkomst en omvang van de verschillende nutriëntenbronnen. Inzicht in het aandeel van de bronnen van probleemstoffen die het waterlichaam belasten, maakt het mogelijk betere keuzes te maken voor het treffen van kosten-effectieve maatregelen om emissies te reduceren. >Meer informatie

2. Kans op overstromingen in de regio: nieuwe statistische methode uit Belgiƫ (artikel)

Allerlei plekken in Nederland kunnen bij hevige regenval overstromen: landbouwpercelen, wegen, laaggelegen plekken in de bebouwde kom, stadscentra. Waterschappen hebben de taak dit risico in te schatten en zo mogelijk te beperken. Waterschap Brabantse Delta en Waterschap Aa en Maas hebben een nieuwe statistische methode toegepast om de kans op overstroming te bepalen. Deze 'methode-Willems' is elegant, minder bewerkelijk dan haar voorgangers en de resultaten komen goed overeen met metingen. Meer lezen? Klik op | details.

Foto Behalve in de kas, wordt het biofiltersysteem in de buitenlucht beproefd en drijven vlotten met planten in de sloot 3. Glastuinbouwgebied Emmen maakt zich op voor biologische waterzuivering (artikel)

De tuinbouw rondom Emmen heeft de stap naar biologische waterzuivering gezet. De natuurlijke methode waarin schimmels en planten het vuile werk opknappen. "Eindelijk", zal projectleider Roland van Driel hebben gedacht. Jarenlang greep de sector liever naar dure technologische oplossingen dan naar de goedkopere milieuvriendelijke toepassing uit het planten- en schimmelrijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##