Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

LANGSTELIGE  BORSDORFER.
 


Kleur: De geheele vrucht is licht geel, met eenige bleek-roode, en ook enkele bruinachtige stipjes.

Kelk: De kelkblaadjes welke verheven staan, en binnen den bovenkant der vrucht blijven, komen uit eene tamelijk breede ronde groef voor, in welke eenige flaauwe plooijen zich bevinden

Steel: De steel is bruin-rood, dun, bijna 16 strepen lang en steekt in eenen diepen kuil, uit welken eenige straalvormige vlammen van eene geel-roode kleur, zich verspreiden.

Vrucht: Deze appel behoort laat in de maand October geplukt te worden, en kan van Januarij en Maart, ook wel tot in April als tafelvrucht worden gebruikt.Hij heeft eenen wijn-zuren smaak.