STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 1, november 2003

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Vernieuwde Stowa-website
  3. Artikelen uit een tijdschrift bijhouden?
  4. Nieuwe publicaties
  5. Uw publicaties
  6. Reageren of voor deze nieuwsbrief aanmelden?

***************************************************
1. Welkom

Er zijn flink wat reacties op het 0-nummer van de nieuwsbrief gekomen. Een goed teken. Maar dat neemt niet weg dat u wanneer u collega's/vakgenoten weet die op de hoogte willen blijven van de publicaties op het gebied van hydrologie, waterbeheer, afvalwaterzuivering en ecologie in Nederland deze nieuwsbrief aan hen mag doormailen. Hoe ze zich kunnen aanmelden staat onder punt 6.

Want in de Hydrotheek database met ruim 20.000 publicaties is gratis te zoeken via internet op http://library.wur.nl/hydrotheek/ en publicaties of kopieŽn kan men aanvragen (voor STOWA deelnemers gratis) of printen.

***************************************************
2. Vernieuwde Stowa-website

De website van Stowa is in een nieuw jasje gestoken, en is uitgebreid qua functionaliteit. Kijk zelf op http://www.stowa.nl. Ook de Hydrotheek heeft zich naar de nieuwe vormgeving gevoegd en is op de Stowa-website te vinden door te klikken op Producten-Beschikbare producten-Diensten.

Daarnaast blijft de Hydrotheek ook rechtstreeks te benaderen via http://library.wur.nl/hydrotheek/.

***************************************************
3. Artikelen uit een tijdschrift bijhouden?

Artikelen uit diverse tijdschriften worden in de Hydrotheek opgenomen.
Tijdschriften waar regelmatig artikelen uit worden opgenomen zijn H2O, Het Waterschap, Afvalwaterwetenschap, Neerslag, Land+Water, Stromingen, Rioleringswetenschap en -techniek, etc.

Deze staan overzichtelijk en doorzoekbaar bij elkaar op http://library.wur.nl/hydrotheek/ onder de link 'tijdschriftenlijst' of zijn rechtstreeks te vinden via http://library.wur.nl/hydrotheek/tijdschriften.html.

***************************************************
4. Nieuwe publicaties

Er zijn sinds Nieuwsbrief nummer 0 weer zo'n 600 publicaties aan de Hydrotheek toegevoegd. Een selectie daarvan treft u aan in het nieuwe attenderingsbulletin.

Op dit moment wordt er gesleuteld aan de rubriekenindeling voor het attenderingsbulletin, dus de indeling is a nders dan in de vorige editie (en het is nog in ontwikkeling). In grote lijnen wordt nu de vierdeling: afvalwatersysteem, waterweren, watersysteem en waterketen gevolgd.

Kijk zelf in het nieuwe attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin1.html.

*************************************************************
5. Uw publicaties

Wilt u de publicaties van uw organisatie via de Hydrotheek vindbaar maken voor alle geÔnteresseerden stuur ze dan s.v.p. op naar onderstaand Postadres.
Opname van internetdocumenten in de Hydrotheek is ook mogelijk.

*************************************************************
6. Reageren of voor deze nieuwsbrief aanmelden?

Reacties op de nieuwsbrief en reacties op en wensen voor de Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen naar e-mail: hydrotheek.library@wur.nl

De nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. U kunt zich aan/afmelden voor deze nieuwsbrief via bovenstaand e-mail adres.

*************************************************************
Nieuwsbrieven zijn in uitgebreide vorm te vinden via de 'archief knop'op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317)-477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl