STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 10, maart 2006

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Over 2005
  3. Informatiefolder over Hydrotheek en Stowabase
  4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Welkom

Dit lentenummer van de Hydrotheek nieuwsbrief biedt een top 5 van 2005 (punt 2).

In het nieuwe -op de website geplaatste- attenderingsbulletin (nr. 10) treft u weer zo'n 190 publicaties aan die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd. Een kleine 50% zijn rechtstreeks -via een muisklik- te bekijken. Zie verder onder punt 4.

Een nieuwe Informatiefolder van Stowa over de Hydrotheek vindt u onder punt 3.

We zijn nog steeds blij met uw publicaties. Stuur een exemplaar van verschenen rapporten, artikelen, etc. (digitaal en/of papier) en ze krijgen een (virtueel) plaatsje in de Hydrotheek, waar ze vervolgens vindbaar zijn voor iedereen.


***************************************************
2. Over 2005

In 2005 zijn er weer 1219 publicaties in de Hydrotheek bijgekomen.
Inmiddels is zo'n 50% hiervan digitaal vrij toegankelijk. Ongeacht waar u zit, u kunt de publicaties lezen.

De top 5 van titels die in 2005 het vaakst bekeken zijn ziet er als volgt uit:
  1. Europese kaderrichtlijn water : van beelden naar betekenis
  2. Achtergronddocument referenties en maatlatten voor macrofauna
  3. Bepaling van filtratiekarakteristieken van actiefslib uit MBR's
  4. Waterschappen nemen voortouw met eigen gedragscode Flora- en Faunawet
  5. Legionella in oppervlaktewater, in koelwater, in RWZI's in .............

***************************************************
3. Informatiefolder over Hydrotheek en Stowabase

Stowa heeft een nieuwe informatiefolder gemaakt over de Hydrotheek en Stowabase. Deze zal binnenkort met de Stowaterinfo verspreid worden.

Wilt u zelf een exemplaar ontvangen, of denkt u er collegae of de bibliotheek er een plezier mee te doen: geef uw adres en het aantal folders dat u wilt door via hydrotheek.library@wur.nl.

Hieronder ziet u de folder in een aantal shots.

Voorkantx Voorkant Informatiefolder

Achterkant Voorkant Informatiefolder


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in attenderingsbulletin nr. 10 via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin10.html.
De webversie van deze nieuwsbrief staat op http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl