STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 11, juni 2006

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Verhuizing
  3. Wetterskip Fryslân
  4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Welkom

Het zomernummer van de Hydrotheek vermeldt de op handen zijnde verhuizing (punt 2).

In het nieuwe -op de website geplaatste- attenderingsbulletin (nr. 11) treft u weer zo'n 180 publicaties aan die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd. Een kleine 50% zijn rechtstreeks -via een muisklik- te bekijken. Zie verder onder punt 4.

Wetterskip Fryslân heeft de Hydrotheek gebruikt om meer content op haar website te tonen. Zie punt 3.

We zijn nog steeds blij met uw publicaties. Stuur een exemplaar van verschenen rapporten, artikelen, etc. (digitaal en/of papier) en ze krijgen een (virtueel) plaatsje in de Hydrotheek, waar ze vervolgens vindbaar zijn voor iedereen.


***************************************************
2. De Hydrotheek verhuist

Samen met Bibliotheek De Haaff verlaat de (collectie van) de Hydrotheek het gebouw van Alterra.

Vanaf 15 augustus zal de eerste tussenstop worden gemaakt in het zgn. IMAG-gebouw, in afwachting van de oplevering van de nieuwbouw: het Forumgebouw aan de Droevendaalsesteeg. Dit staat voor medio 2007 gepland.

Bezoekadres: IMAG-gebouw (gebouw 127), Mansholtlaan 10-12, Wageningen.
De Postadres gegevens en telefoonnummer voor de Hydrotheek blijven dezelfde, te weten: Postbus 241, 6700 AE Wageningen, tel. 0317-477749


***************************************************
3. Wetterskip Fryslân

De Hydrotheek heeft een mooi plaatsje gekregen op de website van Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip biedt met behulp van de Hydrotheek meer content aan op haar website, via zgn. gerichte zoekacties in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema geboden wordt.
De door Wetterskip Fryslân gekozen thema's zijn: publicaties van Wetterskip Fryslân; publicaties over "Friesland" of "Fryslân"; publicaties over eutrofiëring en afvalwatersystemen.

Ook u kunt meer informatie op uw website plaatsen via een link naar de Hydrotheek! Met vragen kunt u terecht bij de hieronder genoemde contact persoon.

Bekijk de Hydrotheek bij Wetterskip Fryslân via Algemene informatie' Publicaties' Hydrotheek.
De rechtstreekse link is http://www.wetterskipfryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=357.


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in attenderingsbulletin nr. 11 via
http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin11.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/.

Aanmelden voor een gratis e-mail abonnement op de Hydrotheek nieuwsbrief (met attenderingsbulletin) kan door een mailtje te sturen naar hydrotheek.library@wur.nl

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Bezoekadres na 15 augustus: Bibliotheek de Haaff (IMAG-gebouw (gebouw 127)), Mansholtlaan 10-12, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl