STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 12, september 2006

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Nieuwe weergave van de zoekresultaten
  3. De Hydrotheek is verhuisd
  4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Welkom

In dit nazomernummer van de Hydrotheek wordt uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen in weergave van titels (punt 2).

In het nieuwe -op de website geplaatste- attenderingsbulletin (nr. 12) treft u weer de publicaties aan die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd. Zie verder onder punt 4.

Onder punt 3 wordt u bijgepraat over de -inmiddels plaatsgevonden- verhuizing van de Hydrotheek.

We zijn nog steeds blij met uw publicaties. Stuur een exemplaar van verschenen rapporten, artikelen, etc. (digitaal en/of papier) en ze krijgen een (virtueel) plaatsje in de Hydrotheek, waar ze vervolgens vindbaar zijn voor iedereen!


***************************************************
2. Nieuwe weergave van de zoekresultaten

De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe weergave van de zoekresultaten. Hierdoor is de gebruiksvriendelijkheid belangrijk verbeterd.

U kunt nu direct doorklikken naar de volledige tekst via de titel van het document. Bovendien krijgt u in het zoekresultaat de eerste drie regels van de samenvatting te lezen. Via de link 'Meer info' worden informatie over de aard van de publicatie, de volledige samenvatting en andere gegevens zichtbaar. Indien er geen digitale versie beschikbaar is kunt u achter de knop 'Services' de publicatie aanvragen en zien op welke plank het document te vinden is.

Ik nodig u van harte uit zelf te kijken wat er veranderd is aan de weergave van het zoekresultaat in de Hydrotheek. Zoek, vind en kijk via http://library.wur.nl/hydrotheek

Mocht u er een reactie op willen geven, dan kan dat via hydrotheek.library@wur.nl.


***************************************************
3. De Hydrotheek is verhuisd

Samen met Bibliotheek De Haaff heeft de (collectie van de) Hydrotheek het gebouw van Alterra verlaten. De collectie is verhuisd naar een tijdelijk onderkomen in de voormalige kantine van het IMAG, Mansholtlaan 10-12 in Wageningen (gebouw links naast het hoofdgebouw). In deze locatie is ook de collectie van de mediatheek van de Deventervestiging van Hogeschool Van Hall Larenstein geplaatst. Door de vertraging in de oplevering van het Forum is voor deze tijdelijke oplossing gekozen (de oplevering van het Forum staat nu voor voorjaar 2007 gepland).

Bezoekadres: IMAG-gebouw (gebouw 127), Mansholtlaan 10-12, Wageningen.
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen.
Het telefoonnummer is veranderd, tel. 0317-477742.

Excuses voor eventuele ongemakken die hierdoor ontstaan.


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in attenderingsbulletin nr. 12 via
http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin12.html.

De webversie van deze nieuwsbrief staat ook op http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/.

Aanmelden voor een gratis e-mail abonnement op de Hydrotheek nieuwsbrief (met attenderingsbulletin) kan door een mailtje te sturen naar hydrotheek.library@wur.nl

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (IMAG-gebouw (gebouw 127)), Mansholtlaan 10-12, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477742 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl