STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 2, januari 2004

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Publicaties van uw organisatie in de Hydrotheek?!
  3. Verschenen publicaties over een bepaald thema
  4. Nieuwe rubriekenindeling en nieuwe publicaties

***************************************************
1. Welkom

In het jaar 2003 zijn 1727 publicaties aan de collectie van de Hydrotheek toegevoegd (waarvan 25% full text). Om van 2004 ook een productief jaar te maken heeft de Hydrotheek de publicaties van uw organisatie nodig! Zie verder onder punt 2.

Op de website is samen met deze nieuwsbrief een nieuw attenderingsbulletin geplaatst met een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties aan de Hydrotheek. Surf naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/

Zegt het voort, stuur deze mail door aan collega's/vakgenoten. Want in de Hydrotheek database met ruim 20.000 publicaties over hydrologie, aquatische ecologie, water- en afvalwaterbeheer in Nederland is gratis te zoeken via internet op http://library.wur.nl/hydrotheek/ en publicaties of kopieŽn kan men aanvragen (voor STOWA deelnemers gratis) of printen.


***************************************************
2. Publicaties van uw organisatie in de Hydrotheek?!

U wordt van harte uitgenodigd de door uw organisatie geproduceerde publicaties op te sturen naar de Hydrotheek. Zo worden ze in een volgend attenderingsbulletin onder de aandacht gebracht van collega's/vakgenoten die deze nieuwsbrief ontvangen. Maar het is ook een manier om de publicaties voor langere tijd -goed beheerd- terugvindbaar te maken voor alle geÔnteresseerden.

Het opsturen van publicaties mag in papieren, maar ook in digitale vorm. Bibliotheek Wageningen UR kan de publicaties op een professionele manier bewerken en op een server zetten en vervolgens beschikbaar stellen in PDF formaat via de Hydrotheek.

Opname van internetdocumenten in de Hydrotheek is ook mogelijk.

Wilt u weten welke publicaties er van uw organisatie al in de Hydrotheek zitten, ga dan naar de Hydrotheek website en gebruik de zoekingang 'instantie-code'.


***************************************************
3. Verschenen publicaties over een bepaald thema

Wilt u publicaties vinden over een bepaald thema? Dat kan. Voor een aantal thema's is een zgn. voorgeprogrammeerde zoekactie gemaakt.

De volgende thema's heb ik voor u neergezet: Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek, neem dan contact met me op.
Bij een aantal projecten op de Stowa website is al een dergelijke voorgeprogrammeerde zoekactie toegevoegd.


***************************************************
4. Nieuwe rubriekenindeling en nieuwe publicaties

Er is een nieuwe rubriekenindeling voor het attenderingsbulletin. Het volgt de onderverdeling in 4 taakvelden van het onderzoek dat de STOWA laat uitvoeren, te weten: afvalwatersysteem, waterweren, watersysteem en waterketen. Wat hieronder valt vindt u op de Stowa website onder 'onderzoek'.

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties aan de Hydrotheek in het nieuwe attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin2.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317)-477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl