Hydrotheek nieuwsbrief nr. 21 (maart 2008)
Welkom / Hydrotheek vernieuwd / Waterjuweeltjes / Nieuwe aanwinsten februari 2008 / De top 3 van februari 2008 / Colofon

Welkom

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 21. In dit nummer aandacht voor de vernieuwde Hydrotheek. In de rubriek Waterjuweeltjes hebben we enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over waterveiligheid, eutrofiëring, kiezelwieren en verzuring, de RIONEDdag en 'Leven met water' presentaties. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

U wordt van harte uitgenodigd uw publicaties naar de Hydrotheek te sturen!

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in waterbeheer, hydrologie, aquatische ecologie, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterbeheer in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. Een webversie van de nieuwsbrief staat hier.

Hydrotheek vernieuwd

De Hydrotheek heeft een nieuwe startpagina. Sinds kort begint de STOWA-database met een Actueelpagina. Actueel bevat Waterjuweeltjes (geselecteerde recente publicaties) en andere wetenswaardigheden rondom de Hydrotheek.
In de groene bovenbalk staat een snelzoek vakje voor de database.
In de rechterkolom staan extra's zoals:
* "Uw publicaties in de Hydrotheek?", waarin informatie staat over hoe u publicaties voor de Hydrotheek kunt aanleveren;
* "Nieuwe titels", een korte opsomming van nieuwe titels in de Hydrotheek;
* "Abonnementen", u kunt zich gratis abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief en op een wekelijkse attendering.

Kijk gerust zelf eens rond via: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Reacties zijn welkom! Mail ze naar: hydrotheek.library@wur.nl

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Waterveiligheid: begrippen begrijpen
Voor een goed gesprek is het van belang dat iedereen dezelfde taal spreekt. En dezelfde termen gebruikt. Daarvoor is dit boekje samengesteld. Het boekje begint met een dwarsdoorsnede van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van water en waterveiligheid. Vervolgens beschrijft het de belangrijkste termen. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Internal eutrophication - a review
In de jaren 80 en 90, werd het steeds duidelijker dat de veranderingen in de externe nutriëntenbelasting niet helemaal alleen uitgelegd konden worden door de ernstige eutrofiëring van het oppervlaktewater in Nederland. Tegenwoordig is 'interne eutrofiëring' een algemeen aanvaarde term in de praktijk van het Nederlands waterbeheer. Het beschrijft de eutrofiëring van een ecosysteem zonder extra externe input van nutriënten (N, P, K). Dit engelstalige overzichtsartikel behandelt de belangrijkste mechanismen die betrokken zijn in dit proces. Tevens worden mogelijke maatregelen ter bestrijding van interne eutrofiëring besproken. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Dertig jaar monitoring van vennen: over kiezelwieren en verzuring
Van 1978 tot en met 2006 zijn in drie vennen jaarlijks en in acht vennen elke vier jaar waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. Het oorspronkelijke doel was om het herstel van verzuring door atmosferische depositie van zwavel en stikstofverbindingen te volgen. Gaandeweg bleek dat ook klimaatsverandering belangrijke veranderingen veroorzaakt van de biogeochemische processen in de vennen. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

RIONEDdag 2008
Op deze webpagina vindt u de presentaties van de sprekers op de RIONEDdag 2008 en/of de samenvattingen daarvan. Naast een algemeen programma en een excursie waren er drie parallelsessies: 1 Beter onderbouwd beheer; 2 Slim omgaan met regenwater; en 3 Van ontwerpbui naar het voorkomen van wateroverlast. Meer weten? Klik op | details | website.

Leven met water presentaties
Onder de noemer 'Leven met water' zijn diverse presentaties te bekijken bij Collegerama van TU Delft. De presentaties hebben titels zoals: What about the peat areas; Hollandse Waterstad; Droge voeten. Hoe lang nog?; What's in it for Rijnland?; Leven met water; Symbiose tussen veiligheid en natuur; en meer. Het is een snelle en leuke manier om de informatie in beeld en geluid tot je te nemen. Het materiaal is vrij toegankelijk en er is geen speciale software nodig. Wilt u de presentaties bekijken? Klik hier.

Nieuwe aanwinsten februari 2008

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema.

Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Afvalwaterbehandeling';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Waterweren';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Watersysteem';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Waterketen';
Klik hier voor de in februari toegevoegde publicaties over 'Diversen'.

De top 3 van februari 2008

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in februari 2008

1. Toepassing keramische membranen voor grootschalige waterbehandeling
Uit dit state-of-the-art rapport volgt dat keramische membranen robuust en goed te reinigen zijn. Toekomstige toepassingsmogelijkheden bij drinkwaterproductie zijn behandeling van concentraat, directe zuivering van oppervlaktewater of als laatste zuiveringsstap voor deeltjesverwijdering. Klik op meer info.

2. Insurance against climate change and flooding in the Netherlands
De verwachting is dat klimaatverandering ernstige economische verliezen kan gaan veroorzaken. Dit is van grote invloed op de verzekeringssector en de openbare compensatie regelingen. Dit IVM paper bespreekt de rol die verzekeringen kunnen spelen bij de aanpassing aan klimaatverandering. De focus ligt op de Nederlandse verzekeringssector, vanuit het oogpunt dat Nederland uiterst kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Klik op meer info | de volledige tekst.

3. KRW en het uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen
Welke effecten heeft het uitvoeringsprogramma Diffuse bronnen op de realisatie van KRW-doelen? Binnenkort maakt het ministerie van VROM dat programma bekend. Wat kunnen het ministerie van VROM en het ministerie van LNV bijdragen om de KRW-doelen dichterbij te brengen? Klik op meer info.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt emailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor deze en eerdere nieuwsbrieven hier.

Hydrotheek van STOWA: http://www.stowa.nl/hydrotheek en http://library.wur.nl/hydrotheek
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

Klik hier om uit te schrijven


stowa@stowa.nl  www.stowa.nl
Tel 030 232 11 99  Fax 030 231 79 80
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090  3503 RB Utrecht