STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 3, mei 2004

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Websites in de Hydrotheek?!
  3. E-only publicaties
  4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Welkom

Na de algemene oproep begin dit jaar zijn er weer diverse publicaties voor Hydrotheek binnengekomen. Waarvoor dank!
Een klein gedeelte hiervan was e-only (elektronische rapporten per e-mail en CD-ROM). Wat hier mee gebeurd is leest u onder punt 3.

Op de website is, tegelijk met deze nieuwsbrief, een nieuw attenderingsbulletin geplaatst met een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties. Surf naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/


***************************************************
2. Websites in de Hydrotheek?!

De Hydrotheek bevat beschrijvingen van rapporten, artikelen en boeken. Maar ook –misschien is dit minder bekend- beschrijvingen van relevante websites.

Een aantal voorbeelden zijn: de IBA Service Desk (Van Hall Instituut), de Waterbase (RIKZ), Bodemdata.nl (Alterra) en de Watertoets (RIZA).

Zo word u ook geattendeerd op interessante websites. Heeft u een suggestie van een website die niet mag ontbreken in de Hydrotheek: Stuur dan een berichtje naar hydrotheek.library@wur.nl.


***************************************************
3. E-only publicaties

"Het opsturen van publicaties mag in papieren, maar ook in digitale vorm. Bibliotheek Wageningen UR kan de publicaties op een professionele manier bewerken en op een server zetten en vervolgens beschikbaar stellen in PDF formaat via de Hydrotheek"
Dit stond in de vorige nieuwsbrief.

Een aantal rapporten zijn per e-mail of CD-ROM voor opname in de Hydrotheek gestuurd en bezitten we dus niet op papier, vandaar dat we ze e-only noemen. Ze hebben als elektronisch document een plekje gekregen op server-gebied van Bibliotheek Wageningen UR dat gereserveerd is voor Hydrotheek materiaal. Het URL wordt opgenomen in de Hydrotheek beschrijvingen en zo zijn deze publicaties te vinden en voor een breed publiek toegankelijk

2 Voorbeelden:

De Hydrotheek beschrijvingen met full-text button van deze twee rapporten zijn te vinden via:
Consequences of floods
Ecologische beoordeling stadswateren

U kunt uw rapporten nog steeds opsturen (elektronisch en/of papier)!

Rapporten die op de server van de uitgevende organisatie staan, worden met een URL en een full-text button naar die elektronische publicatie in de Hydrotheek opgenomen.
Bv. RIVM rapport Identification of endocrine disruptive effects in the aquatic environment : a partial life cycle assay in zebrafish
Bv. Het nationaal bestuursakkoord water


***************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in het nieuwe attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin3.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317)-477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl