STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 6, maart 2005

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
 1. Welkom
 2. Over 2004
 3. Speciale zoekvragen
 4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Welkom

In het jaar 2004 zijn 1414 publicaties aan de collectie van de Hydrotheek toegevoegd. Om in 2005 op dezelfde voet door te gaan heeft de Hydrotheek de publicaties van uw organisatie nodig! (stuur ze naar de postbus die in het colofon staat) Meer cijfers, top 10 en organisaties onder punt 2.

In het -op de website geplaatste- attenderingsbulletin treft u de selectie aan van de afgelopen maanden toegevoegde publicaties. Surf hiervoor naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/ of kijk onder punt 4.

Onder punt 3 treft u meer informatie aan over de speciale zoekvragen; een extra mogelijkheid die aan de Hydrotheek website is toegevoegd.
***************************************************
2. Over 2004

Van de 1414 in de Hydrotheek opgenomen publicaties zijn er 37,5 % fulltext beschikbaar. Dat wil zeggen met een druk op de knop heeft u de volledige publicatie op uw scherm. 60 % van deze 1414 publicaties zijn artikelen. De overige 40 % zijn rapporten, boeken en websites. Behalve papieren publicaties zijn er afgelopen jaar door diverse organisaties ook nog zo'n 50 digitale publicaties naar de Hydrotheek gestuurd.

De jaarlijkse oproep aan de Stowa deelnemers en verwante organisaties om de in 2004 verschenen (water) publicaties op te sturen naar de Hydrotheek is de deur uit. Wilt u weten welke publicaties er van uw organisatie al in de Hydrotheek zitten, ga dan naar de Hydrotheek website en gebruik de zoekingang 'instantie-code'. (NB de lijst instanties wordt o.a. i.v.m. diverse fusies van 1-1-2005 dit voorjaar geactualiseerd). En heeft u nog wat liggen: stuur het op!

Sinds dit jaar is uit de statistieken te destilleren wat de meest bekeken titel in de Hydrotheek is.
Hieronder volgt de top 10 van 2004.
 1. Bepaling van filtratiekarakteristieken van actiefslib uit MBR's
 2. Membraantechnologie, basis voor sluiting van de industriële waterkringloop
 3. Neerslaganalyse uit radar- en stationswaarnemingen
 4. Modellen voor het optimaliseren van onderhoud
 5. Het water aan de lippen : is de Ooijpolder geschikt als noodoverloopgebied?
 6. Zuiveringsfilter in Leidsche Rijn
 7. Neerslaginformatie voor het waterbeheer
 8. Klimaat, neerslag en verdamping
 9. Dossier membraanbioreactoren : state of the art en nieuwe ontwikkelingen in MBR, achtergrond
 10. Verkenning verruiming Maas. Dl. 2: Figuren, tabellen en bijlagen***************************************************
3. Speciale zoekvragen

In vorige edities van de nieuwsbrief zijn speciale zoekvragen aan de orde geweest. Ook staan er een aantal op de Stowa website. Deze speciale zoekvragen zijn zgn. voorgeprogrammeerde zoekacties in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema geboden wordt. De volgende thema's zijn al eerder 'voorgeprogrammeerd': Europese richtlijnen, MBR technologie, Noodoverloopgebieden, Ecologische beoordeling (oppervlakte water), EDC (endocrine disrupting chemicals), etc.

Sinds kort zijn deze speciale zoekvragen ook via de Hydrotheek website te gebruiken: in het linker venster de meest recente zoekvragen en de overige staan in het zoekvragenarchief.

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek, neem dan contact met op met de contactpersoon.


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in het nieuwe attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin6.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl