STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 8, oktober 2005

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
 1. Welkom
 2. Top 10 van begin 2005
 3. Nieuwe onderwerpen
 4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Welkom

De Hydrotheek heeft weer een kleine verandering ondergaan. In het linkervenster van de Hydrotheek kan men nu rechtstreeks zoeken naar publicaties van de Stowa-deelnemers (en haar voorlopers!) onder de kop Stowa-deelnemers. Bv. Waterschap Hollandse Delta; Rijkswaterstaat. Directie Limburg; of Provincie Frysl‚n, Afdeling Milieu en Water. Kijk zelf verder op http://library.wur.nl/hydrotheek.

Gewoontegetrouw treft u in het -op de website geplaatste- attenderingsbulletin (nr. 8) de selectie aan van de publicaties die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd. Surf hiervoor naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/ of kijk onder punt 4.
De webversie van deze nieuwsbrief staat ook op dit internet adres.

Het resultaat van tellingen in de Hydrotheek levert onder punt 2 de Hydrotheek top 10 van begin 2005 op. Onder punt 3 treft u een aantal nieuwe speciale onderwerpen waarop rechtstreeks gezocht kan worden.


***************************************************
2. Top 10 van begin 2005

De 10 meest bekeken titels in de Hydrotheek zijn in de eerste helft van 2005:

 1. Achtergronddocument referenties en maatlatten voor macrofauna
 2. Europese kaderrichtlijn water : van beelden naar betekenis
 3. Neerslaganalyse uit radar- en stationswaarnemingen
 4. Meervoudig ruimtegebruik in de Groninger boezem
 5. Bepaling van filtratiekarakteristieken van actiefslib uit MBR's
 6. Technische uitwerking van een GGOR voor stedelijk gebied
 7. Communicatie met bewoners over afkoppelen : ervaringen in Winterswijk
 8. Waterschappen nemen voortouw met eigen gedragscode Flora- en Faunawet
 9. Klimaat, neerslag en verdamping
 10. Biologische monitoring zoete rijkswateren: monitoring biologische kwaliteitselementen volgens de KRW : optimalisatie biologisch monitoringsprogramma: uitwerking voor de toestand- en trendmonitoring***************************************************
3. Nieuwe onderwerpen

Er zijn nieuwe speciale zoekvragen toegevoegd, waarmee u rechtstreeks naar publicaties over een onderwerp gaat, te weten: Veiligheid tegen overstromingen en CyanobacteriŽn.

In het linker venster van de Hydrotheek website staan deze speciale zoekvragen klaar voor gebruik. Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Neem contact met op met de contactpersoon.


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in het attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin8.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl