STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 9, december 2005

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Tijdschrift Stromingen digitaal
  3. Meer content op uw website?
  4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Welkom

Dit is de laatste Hydrotheek nieuwsbrief van dit jaar, en een mooi moment om al een oproep te plaatsen voor uw publicaties. Stuur een exemplaar van dit jaar verschenen rapporten, artikelen, etc. (digitaal en/of papier) en ze krijgen een (virtueel) plaatsje in de Hydrotheek, waar ze vervolgens vindbaar zijn voor iedereen.

In het nieuwe -op de website geplaatste- attenderingsbulletin (nr. 9) treft u weer zo'n 200 publicaties aan die de afgelopen maanden aan de Hydrotheek zijn toegevoegd, ingedeeld in rubrieken. Surf hiervoor naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/ of kijk onder punt 4. De webversie van deze nieuwsbrief staat ook op dit internet adres.

Wilt u meer content op uw website, dan kan de inhoud van de Hydrotheek daar iets in betekenen. Kijk hiervoor onder punt 3. Digitalisering vindt ook plaats in 'water-land' (zie punt 2).


***************************************************
2. Tijdschrift Stromingen digitaal

Publicaties verschijnen steeds vaker digitaal, meestal nog naast de papieren versie.

Sinds kort heeft de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NVH) het hydrologisch vaktijdschrift 'Stromingen' digitaal als PDF vrij toegankelijk beschikbaar gesteld (vanaf 1995).

Via de Hydrotheek zijn op dit moment 241 artikelen uit Stromingen (met link naar de volledige tekst) te vinden via: http://library.wur.nl/WebQuery/hydrshrt?v960=64854.


***************************************************
3. Meer content op uw website?

Dat kan, gebruik makend van de Hydrotheek! Hieronder volgt uitleg over het vinden van alle publicaties van een organisatie én publicaties rondom een bepaald onderwerp. De overzichten die dit oplevert kunnen uw website met content verfraaien.

Het is mogelijk om via één klik naar alle publicaties van uw organisatie in de Hydrotheek te springen.
Het gaat als volgt in een paar stappen:
1. U kent via de hierboven genoemde alfabetische lijst de code van uw organisatie
2. Voeg de code (een 3 cijferig nummer) achter het = teken van het volgende webadres: http://library.wur.nl/WebQuery/hydrshrt?b522=
3. Controleer het ontstane webadres door het adres te copieren naar uw Internet browser
4. Wanneer dit een lijst met publicaties oplevert kunt u het webadres in de website van uw eigen organisatie opnemen.

Een aantal voorbeelden:
http://library.wur.nl/WebQuery/hydrshrt?b522=273 levert via uw browser de publicaties van Waterschap Zuiderzeeland
http://library.wur.nl/WebQuery/hydrshrt?b522=714 levert via uw browser de publicaties van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
http://library.wur.nl/WebQuery/hydrshrt?b522=250 levert via uw browser de publicaties van Provincie Noord-Brabant, Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer

Met één klik naar publicaties rondom een bepaald onderwerp kan ook. Bijvoorbeeld via de recent bij de speciale zoekvragen toegevoegde link naar publicaties over Ruimte voor de rivier: http://library.wur.nl/WebQuery/hydro?basic=ruimte+voor+de+rivier
Kijk voor andere thema-voorbeelden in het zoekvragenarchief (linker venster) of rechtstreeks via: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief.

Heeft u belangstelling voor een thema-link-op-maat van publicaties in de Hydrotheek neem dan svp contact op met ondergetekende.


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in het attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin9.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl