Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen door de tuinbouwvereeniging Maine & Loire te Angers omstreeks 1840.

Vrucht: Middelgroot tot groot, buikig, onregelmatig gevormd.
Kleur: Groen met verspreide roestvlekjes en stippen, aan zonzijde soms bruinrood gekleurd. Bij rijpheid geel.
Kelk: Klein in vrij ondiepe kelkholte.
Steel: Kort, iets ingezonken.
Vruchtvleesch: Wit, smeltend, zeer saprijk met zeer fijn aroma.
Gebruikstijd: October - November.
 
    


De boom groeit langzaam en steil. Geschikt voor struikvorm.
Kan veredeld op zaailing en op kwee met tusschenveredeling. Veredeld op zaailing groeit de boom redelijk goed, doch is zeer onvruchtbaar. Veredeld op kwee groeit de boom zeer langzaam. De vruchtbaarheid is dan iets beter, doch nooit overvloedig.
Alleen geschikt voor de betere gronden.
Bloeitijd laat. Gelijke bloeiers o.m.: Clapp's Favourite, Le Lectier, Soldat Laboureur, Nouveau Poiteau.
Is niet bijzonder vatbaar voor ziekten.
De Doyenné du Comice is verreweg de allerfijnste onzer peren en het is zeer te betreuren, dat de vruchtbaarheid zooveel te wenschen over laat, terwijl op kwee de groei zeer onvoldoende is.
De hooge prijzen, welke voor deze bijzondere peer worden betaald, wettigen de aanplant in de goed verzorgde boomgaarden.
Mag echter uitsluitend geplant worden op de betere, warme zavelgronden.
Komt vrij algemeen verspreid echter niet veelvuldig voor.