Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen door Majoor d'Esperen te Mechelen (België) omstreeks 1845.

Vrucht: Middelgroot, vrij onregelmatig van vorm. Bij de steel afgeknot.
Kleur: Sterk roestbruin met donkergroenen ondergrond, wordt bij rijpheid meer goudbruin gekleurd.
Kelk: Klein, gesloten.
Steel: Normaal, recht ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, zeer saprijk, smeltend, iets rins met aangenaam aroma.
Gebruikstijd: October - November.
Behoort tot de goede late herfstperen.
    


De boom groeit matig. Geschikt voor struik en vormboom.
Kan veredeld worden op zaailing en kwee met tusschenveredeling.
Eischt voedzamen grond, bij voorkeur zwaren kleigrond. Is ongeschikt voor den lichten grond.
Bloeitijd middenvroeg. Gelijke bloeiers: Marguerite Marillat, Dr. Jules Guyot, Williams Bon Chrétien, Williams Duchesse.
Vruchtbaarheid zeer verschillend. Wordt meermalen geklaagd over onvruchtbaarheid. Is in andere gevallen vroeg en vrij regelmatig vruchtbaar. Is vrij sterk onderhevig aan beurtjaren.
Heeft weinig last van ziekten, echter gevoelig voor bestrijdingsmiddelen.
In de laatste jaren vrij algemeen verspreid. Behoort alleen in de goed verzorgde bedrijven. Stelt hooge eischen aan de voeding en den snoei. Emile d'Heyst maakt zeer veel kort vruchthout, hetwelk regelmatig gedund moet worden.
De vrucht zit zeer vast aan het hout en is moeilijk te oogsten, daar dikwijls de stelen afbreken.
De vrucht behoort tot de late herfstperen, is goed houdbaar en laat zich vermoedelijk goed bewaren in koelhuis.