Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen door P. Thomasse te Béarn en omstreeks 1890 door den kweeker Baltet te Troyes in den handel gebracht.

Vrucht: Middelgroot, onregelmatig, afgeknot bij den steel.
Kleur: Groen, bij rijpheid geel met aan zonzijde roode blos, bezet met roest­stippen en vlekken.
Kelk: Klein, vrijwel gesloten in ondiepe, onregelmatig gevormde kelkholte.
Steel: Matig lang, dik, veelal vleezig, ondiep ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, saprijk, zoet, goed aroma, spoedig beurs.
Gebruikstijd: October.
     


Boom groeit matig. Vormt op zaailing een goed gevormde kroon. Geschikt voor struikvorm.
Kan veredeld worden op zaailing en op kwee. Is op zaailing later vruchtbaar. Vruchtbaarheid op kwee goed, groei op kwee zeer matig.
Is niet speciaal vatbaar voor bepaalde ziekten.
Eva Baltet is niet algemeen verspreid.
De vrucht heeft een mooi uiterlijk en is goed van smaak. De vruchtbaarheid is niet overmatig. Het feit, dat de vrucht zeer snel bij rijpheid beurs wordt, is voor den handel een bezwaar.