Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Légipont, in Gelderland ook bekend als Leopold.

Als zaailing gevonden door den heer Legipont te Charneu (België) rond 1800.

Vrucht: Middelgroot, naar de kelk buikig, naar de steel dun toeloopend, gelijkmatig van vorm.
Kleur: Groen met aan zonzijde lichte blos, gladde schil. Wordt bij rijpheid geelgroen.
Kelk: Klein, half open.
Steel: Lang, recht ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, saprijk, zoet, smeltend, smaak goed, iets te flauw.
Gebruikstijd: October - November.
     


Boom groeit matig en zeer steil. Wordt een eigenaardige smalle boom met een hoofdas en betrekkelijk korte zijtakken. Moet in de jeugdjaren sterk gesnoeid worden om een meer breederen boom te verkrijgen. Geschikt voor hoogstam en struik.
Kan veredeld worden op zaailing en op kwee met tusschen-veredeling. Groei op kwee zeer matig. Eischt goeden, voedzamen bodem. Voldoet op lichte gronden niet.
Bloeitijd laat. Gelijke bloeiers o.m.: Clapp's Favourite, Nouveau Poiteau, Soldat Laboureur.
Is eerst op lateren leeftijd vruchtbaar. Kan dan echter regelmatig goede oogsten geven.
Is zeer vatbaar voor schurft en verdraagt bespuitingen slecht. Moet daarom steeds met zorg en bij gunstige weersomstandigheden bespoten worden.
Komt zeer veelvuldig voor in Limburg. Is de laatste jaren meer algemeen aangeplant, doch is niet geschikt voor het Noorden van ons land.
De peer leent zich uitstekend voor bewaring in koelhuis, heeft mede daardoor goede handelswaarde.