Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen door Wildemans nabij Gorinchem en midden vorige eeuw in den handel gebracht.

Vrucht: Klein, mooi peervormig, regelmatig gevormd.
Kleur: Geheel roestbruin met aan zonzijde iets bruinrood, bedekt met grijze stippen.
Kelk: Vrij groot, half open in vlakke kelkholte.
Steel: Matig lang.
Vruchtvleesch: Wit, vast, korrelig.
Gebruikstijd: November - Januari.
 


Boom groeit matig, vrij steil. Vormt geen grooten boom. Geschikt voor hoogstam en struik.
Kan veredeld worden op zaailing onderstam.
Is niet vroeg vruchtbaar, draagt echter op lateren leeftijd vrij regelmatig en overvloedig.
Bloeitijd middenvroeg.
Is vatbaar voor schurft.
De Gieser Wildemans behoort tot een van onze beste stoofperen. De boom groeit op lateren leeftijd vaak slecht. De takken worden dan sterk gespoord, terwijl elke scheutgroei achterwege blijft. Geleidelijk aan gaan de boomen dan kwijnen, dragen slechts zeer kleine vruchten.
Het is noodzakelijk bij de oudere boomen sterke snoei toe te passen, opdat voldoende groei in de boomen blijft.
Is vrij algemeen verspreid.