Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

 


 

Herkomst onbekend. Op de Zuid-Hollandsche Eilanden reeds lang in cultuur.

Vrucht: Klein tot matig groot, langwerpig, peervormig, gelijkmatig van vorm.
Kleur: Groen met roest, speciaal naar de kelk. Bij rijpheid geelgroen. Aan zonzijde iets bruine blos.
Kelk: Groot, open, in ondiepe kelkholte.
Steel: Lang, dun, veelal gebogen.
Vruchtvleesch: Wit, saprijk, zoet, met goed aroma. De vrucht is echter slecht houdbaar.
Gebruikstijd: November.
 


De boom groeit op jeugdigen leeftijd sterk en vormt op lateren leeftijd grooten boom. Geschikt voor stamboom en struik.
Te veredelen op zaailing en kwee met tusschenveredeling.
Groeit op vrijwel elken grond.
Is niet bijzonder vatbaar voor ziekten. Verdraagt zomerbespuitingen slecht. Moet daarom met zorg bespoten worden.
De Zwijndrechtsche Wijnpeer is zeer vruchtbaar en draagt ook op zaailing reeds op jeugdigen leeftijd. Kan zeer groote oogst leveren en moet bij rijke dracht gedund worden, daar anders de vruchten te klein blijven. In verband met de vruchtgrootte is ook sterke snoei noodzakelijk. Op lateren leeftijd is deze noodig om voldoenden groei in den boom te houden.
De peer rijpt op een gunstig tijdstip, waarop de meeste herfstperen zijn verdwenen. Jammer dat ook deze wijnpeer zeer slecht houdbaar is en dikwijls in het hart rot alvorens eetrijp te zijn.
De boom is de laatste jaren veel geplant. Sterke verbreiding is echter om bovenvermelde fout minder gewenscht.