Hoofdmenu

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen door Prochaska, tuinman bij Graaf Althann te Swoyschitz Boheme, in 1867.

Vrucht: Middelgroot, vrijwel rond.
Kleur: Gemarmerd blauw rood.
Vruchtvleesch: Donkergeel, zeer saprijk, met fijn aroma.
Steen: Matig groot.
Gebruikstijd: Eind Augustus begin September.
  


Boom groeit vrij sterk, zeer steil. Maakt rechtopgaande, dikwijls weinig vertakte hoofdtakken. Geschikt voor stamboom en struik.
Verlangt een goeden bodem en bemesting.
Bloeitijd vroeg, gelijke bloeiers o.m.: Reine Claude Verte, Czar en Laxton's Superb.
Is niet bijzonder vatbaar voor ziekten.
De boom is reeds vroeg vruchtbaar en kan op lateren leeftijd zeer groote oogsten geven. Vruchtdunning noodzakelijk.
De Reine Claude d Althann behoort tot een van onze beste dessertpruimen, welke alleszins aanplanting verdient.
Onder dezen naam worden verschillende variaties gekweekt, welke onderling in vruchtgrootte en kleur eenigszins verschillen. De afwijkingen zijn echter in kwaliteit minder goed dan de origineele.