Hoofdmenu

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Vermoedelijk zaailing van Reine Claude, gevonden te Coligny, Frankrijk, in 1860 in den handel gebracht.

Vrucht: Groot, vrijwel zuiver rond.
Kleur: Helder, bleek geel.
Vruchtvleesch: Geel, zeer saprijk, zoet, aangenaam van smaak.
Steen: Matig groot. Vruchtvleesch laat slecht los van steen.
Huid: Dun, scheurt vrij gemakkelijk.
Gebruikstijd: Eerste helft van Augustus.
  


Boom groeit sterk, is onder de pruimen een der sterkste groeiers. Maakt mooie, regelmatig gevormde kroon. Geschikt voor stamboom en struik.
Groeit op vrijwel iederen grond, vraagt goede bemesting.
Bloeitijd vroeg tot middenvroeg. Gelijke bloeiers o.m.: Reine Claude Verte, Early Rivers, Early Laxton. Is zelffertiel.
Op jeugdigen leeftijd dikwijls niet vruchtbaar, op lateren leeftijd goed en regelmatig vruchtbaar.
Bij overvloedigen oogst is vruchtdunning gewenscht. Heeft weinig last van ziekten. Het hout is echter zeer broos, waardoor takbreuk veelvuldig voorkomt.
Is een van onze beste dessertpruimen, welke de laatste jaren vrij algemeen is aangeplant.

Niet te verwarren met de Washington, onder welke naam  de Reine Claude d'Oullins veel is aangeplant.