Hoofdmenu

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

 


Vermoedelijk gewonnen omstreeks 1814 in de omgeving van New-York.

Vrucht: Groot, vrijwel zuiver rond.
Kleur: Geelgroen met aan zonzijde roode vlekjes.
Vruchtvleesch: Geel, zeer saprijk, zoet, fijn aroma.
Steen: Matig groot.
Gebruikstijd: Begin September.
  


Boom groeit sterk, vormt vrij groote, breede, min of meer platronde kroon. Geschikt voor stamboom en struik.
Verlangt goeden grond.
Heeft last van loodglans, is verder gezond.
De boom is zeer traag in het dragen, kan op lateren leeftijd wel eens groote oogsten geven, doch is te onregelmatig en te laat vruchtbaar.
Behoort tot de fijnste dessertpruimen, welke echter wegens onvruchtbaarheid niet voor groote aanplanting in aanmerking komt.
Niet te verwarren met Reine Claude d'Oullins, welke veel onder den naam Washington is aangeplant.