MENU RASSENLIJST

VORIGE

VOLGENDE

Transparente Jaune, Yellow Transparant.

Tijd van plukken: eind Juli. - Tijd van rijpen: half Augustus

Oorsprong en verspreiding. De oorsprong is ons onbekend ; de verspreiding is vrij algemeen. Hoewel nog niet in grooten getale, wordt deze appel toch in meest alle fruitaanplantingen aangetroffen, terwijl men hem ook in vele particuliere tuinen aantreft.

Vorm en grootte. Heeft een zeer regelmatigen vorm, meest altijd gelijk aan onze afbeelding: vrij hoog en walsvormig; wordt tamelijk groot, eer groot dan klein.

Kelk en kelkholte. De kelk is vrij groot en open, met goed gevormde kelkblaadjes; de kelkholte groot en diep, zoodat de kelk vrij diep is weggezonken.

Steel kort en stevig, tamelijk breed uitloopend, in een vrij diepe holte weggezonken, waarbuiten hij niet uitsteekt.

Schil zeer mooi, glad en gaaf, hoogst zelden gevlekt, op den boom vertoonen de vruchten reeds een licht groengele kleur. Bij volkomen rijpheid is de schil prachtig mooi lichtgeel, met hoogst zelden een weinig rood.

Vleesch tamelijk grof van korrel, mooi wit, zacht en knappend, zeer saprijk, frisch zuur van smaak, met een weinig aroma.

Klokhuis vrij groot en hol en regelmatig gevormd, tamelijk goed met volle kernen bezet.

Eigenschappen der vrucht. Als vroege appel ongetwijfeld een der beste, mooi van stuk, smakelijk frischzuur en saprijk ; door kleur en grootte een der aantrekkelijkste appels voor winkel en markt. Gelijkt veel op den Glasappel, is echter minder rood.

Eigenschappen van den boom. Deze groeit matig, maakt een zeer goede pyramide en struik, is ook niet ongeschikt voor halfstam, ofschoon de vruchten daarvoor wel wat groot zijn en te gemakkelijk afvallen. Het soort is buitengewoon vruchtbaar en draagt jaarlijks, wil op alle gronden, ook op zandgrond en laat zich zoowel op wild als op dwergonderstam veredelen.

Minder goede eigenschappen van den boom. Door zijn overvloedig dragen groeit hij niet altijd evengoed.