Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

BESI de la MOTTE.
 


Kleur: De kleur van deze peer is rijp zijnde, onzuiver bruinachtig olijf, waarop eene menigte graauwe stippen verspreid zijn.

Kelk: De kelkblaadjes staan in eene geringe holte, uit welke eenige verhevenheden zich vormen, welke door flaauwe plooijen afgescheiden zijn, en zich niet over de vrucht uitstrekken. De kleur bij deze holligheid is geelachtiger dan de hoofdkleur.

Steel: De steel staat eenigzins afwijkende van het midden der vrucht, hij is bijna 12 strepen lang min of meer gebogen, en rust in eene geringe holligheid.

Vrucht: Het vleesch is wit, zeer sappig, smeltend, en van eenen aangenamen zoeten smaak. Deze voortreffelijke vrucht, hoe min bevallig dezelve zich op 't oog voordoet, verdient echter in den eersten rang der Herfst-tafelperen geplaatst te worden.
De pluktijd is in het begin van de maand October; in de helft dier maand, ook somwijlen eerst in November wordt zij rijp, en kan tot in December gebruikt worden.