Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

SAINT  GERMAIN.


Wordt ook genaamd :

L'INCONNUE de la FARE,  ARTELOIRE.

 

Kleur: De kleur van deze zeer bekende peer, is licht groen met zeer vele kleine en groote stippen van eene onzuivere licht paarsachtige kleur; op enkele plaatsen bespeurt men eenige grootere vlekken en holligheden, die van eene rood-gele kleur zijn, en met een paarsachtig randje zijn omgeven.

Kelk: De kelkblaadjes zijn klein, weinig gezonken, en van eenige flaauwe bulten omgeven, die veelal ongelijk over de vrucht heen loopen.

Steel: De steel is ruim 2 Ned. duimen lang, vrij dik en scheef, in eene geringe holligheid geplaatst, waarbij men eenige verhevenheden ontwaart. De kleur aldaar is licht geelachtig paars.

Vrucht:

Het vleesch is wit, veelal bij het klokhuis steenig; doch zeer sappig, smeltend en van eenen zeer aangenamen smaak.

In het laatst van de maand October moet deze peer geplukt, en kan in December tot Januarij en Februarij, als eene uitmuntende tafelpeer gebruikt worden.