Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

MAAGDEN-PEER.
 


Kleur: Deze peer is over 't geheel van eene kaneelachtige kleur, doch op sommige plaatsen schijnt de ondergrond meer geel door. Overal zijn een aantal grijsachtige, en op enkele plaatsen eenige meer roodachtige stippen of vlekken, van welke sommigen, als uit den ondergrond op de bovenkleur doorschijnen.

Kelk: De kelkblaadjes zijn tamelijk stevig, zij staan eenigzins verheven, en gelijk met den omtrek der vrucht in eene holligheid geplaatst, waarin vijf zes plooijen kennelijk zijn, doch welke zich niet over de vrucht verspreiden.

Steel: De steel die bijna 3 Ned. duimen lang is, staat in eene gebogene rigting in eenen kleinen kuil, waarin eenige sleuven zich bevinden.

Vrucht: Laat in de maand September moet deze peer worden geplukt, en kan in October en November als eene niet onaangename tafelvrucht worden gebruikt.

De smaak is suikerachtig.