Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

BLANKE  KEIZERIN.
 


Kleur: De kleur van deze peer is geelachtig groen, aan de zonzijde bedekt met eenige roodachtigc strepen, welke van den steel af, tot over een gedeelte der vrucht zich verspreiden, over de verdere oppervlakte zijn zeer vele kleine geel-roode stipjes zigtbaar, zoo ook een enkel paarsachtig streepje en vlekje.

Kelk: De oogholte heeft weinig of geene diepte, en de kelkblaadjes staan uitstekende als 't ware hoven op de vrucht.

Steel: De steel die ruim 5 Ned. duimen lengte heeft, doch niet dik en gebogen staat, heeft eene bruin-gele kleur, doch bij de vrucht is dezelve meer groenachtig. Hij rust in geene holligheid, doch eenige plooitjes zijn er op te merken.

Vrucht: De pluktijd is in de maand Augustus en in September, ook wel langer, kan dezelve als eene saprijke rijnschachtige tafelvrucht gebruikt worden.