Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

BLANKE  KONINGIN.
 


Kleur: De kleur van deze peer is over de geheele vrucht roodachtig geel, met vele licht roode en ook wel groenachtige stipjes bezet, eenigen van dezelve zijn iets grooter en ook donkerder.

Kelk: De kelkblaadjes zijn geopend, zij komen niet boven den omtrek der vrucht uit, en rusten in eene holligheid die van ongelijke ronde ribben, door vrij diepe sleuven van elkander afgezonderd, omgeven is, doch zich niet verder over de vrucht verspreiden.

Steel: De steel heeft eene lengte van 3 duimen en 50 strepen; hij is bruin-rood, houtachtig, en tusschen eenige sleuven geplaatst.

Vrucht: In de Maand Augustus is de tijd van plukken. Zij kan tot in September doch niet veel langer als tafelpeer dienen, doch is grof, en middelmatig van smaak.