Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

MADAM-PEER.


BRUSSELSCHE PEER,  POIRE MADAME,  POIRE de NOTRE DAME, 
MADAME de FRANCE,  BEURÉ d'AOUT,  MOUILLE BOUCHE d'ÉTÉ.


Kleur: Deze zeer gezochte peren soort, heeft eene licht geel-groene kleur, zij is somwijlen aan de zonzijde eenigzins blozend, en met een aantal groenachtige stipjes en vlekjes bedekt, welke bij den steel eene meer vaalbruine of rood-geelachtige kleur hebben.

Kelk: De kelkblaadjes staan verheven, en nagenoeg boven op de vrucht tusschen drie ŕ vijf bulten waar van enkelen dikwijls meer uitsteken.

Steel: De steel heeft eene lengte van ruim 5 duim en 50 strepen, groen van kleur, doch aan 't boveneinde bruinachtig, staat dikwijls gebogen, en is min of meer vleeschachtig bij de vrucht.

Vrucht: De pluktijd is meestal in 't begin van Augustus, tegen het einde van die maand, is zij bekwaam om als eene fijne saprijke smeltende tafelvrucht tot in het begin van September gebruikt te worden.